Spring til indhold

Vis hensyn til skolepatruljen

Også i Rudersdal oplever skolepatruljeelever at blive generet af trafikanter: Ny kampagne ved skolestart skal skabe mere hensyn og respekt til eleverne.

Når skolepatruljen stiller sig ud til skolevejen for at hjælpe andre sikkert i skole, er der nogle trafikanter, som ikke viser hensyn og dermed gør elevernes arbejde utrygt. Det er i løbet af de sidste par år dokumenteret i flere undersøgelser, som Rådet for Sikker Trafik og LB-Forsikring står bag.

Med den nye kampagne ”Pas på skolepatruljen” vil Rudersdal Kommune sammen med Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring minde bilisterne om, at de skal vise hensyn, når de møder en skolepatrulje på deres vej.

Pas godt på skolepatruljen (Rådet for Sikke Trafik)

For når der er en skolepatrulje, er der også skolebørn, der færdes i trafikken.

Generelt er det en udfordring, at for mange forældre vælger at køre deres børn i skole, og det kan risikere at give stressende situationer i trafikken om morgenen.

Rudersdal Kommune forsøger at forbedre forholdene med bedre ankomstarealer, så flere forældre forhåbentlig sender deres børn afsted på cykel.

Det vil forbedre sikkerheden for skolepatruljerne, hvis færre biler skal forbi skolen om morgenen, og så er der selvfølgelig sundhedseffekten ved at lade sine børn cykle eller gå i skole.

Ubehagelige oplevelser med trafikanter

I en undersøgelse fra 2019 fortalte fire ud af ti skolepatruljeelever, at de har haft ubehagelige oplevelser med trafikanter, og knap tre ud af ti skolepatruljeelever har oplevet en farlig situation. Det er fx, at en trafikant er kørt for tæt på, eller at skolepatruljeeleven i sjældnere tilfælde er blevet ramt af en cyklisk eller bil.

Sidste år gav en mindre undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik et fingerpeg om, at forældrene heller ikke synes, at situationen på skolevejen er optimal. 44 pct. af forældrene oplever, at der ofte er trafikkaos på deres børns skolevej, og at det ofte skyldes antallet af biler og bilernes hastighed.

Det skal den nye kampagne nu hjælpe med at gøre noget ved. Sikre skoleveje har altid haft en meget høj prioritet i Rudersdal, og den aktuelle kampagne med bl.a. opsætning af et halvt hundrede skilte er endnu et værktøj i den palette af muligheder, kommunen benytter sig af.

Høj moral og ønske om at hjælpe

Heldigvis får de vrisne og utålmodige trafikanter ikke lov til at ødelægge det positive i at stå skolepatrulje for de fleste elever. I den tidligere nævnte undersøgelse fra 2019 blandt flere end 2.800 skolepatruljeelever føler langt de fleste elever, at arbejdet er meningsfuldt, og at det ansvar, som de har, er personligt udviklende.

- Eleverne, som står skolepatrulje, er heldigvis overvejende glade og trygge ved arbejdet i langt de fleste tilfælde, og de mærker generelt opbakning fra både store og små, der krydser vejen. Kampagnen ”Pas på skolepatruljen” skal dog minde de morgentravle danskere om at finde tålmodigheden frem, mens skolepatruljen arbejder, siger Liv Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

På skolerne og hos politiet gør man også en ekstra indsats for, at der bliver dæmmet op for den urimelige opførsel over for skolepatruljerne. Der er set tilfælde, hvor bilens registreringsnummer bliver noteret af skolepatruljeinstruktøren og efterfølgende bliver videregivet til politiet, som så tager affære.

Eksempler på dårlig opførsel over for skolepatruljer

Til hver skolepatrulje er der tilknyttet mindst én lærer – kaldet en skolepatruljeinstruktør – som hjælper og vejleder skolepatruljen.

Fra en undersøgelse udført af Epinion for Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring i 2020 blandt skolepatruljeinstruktører landet over blev de bedt om at komme med eksempler på urimelig opførsel, som deres skolepatrulje var blevet udsat for. 394 skolepatruljeinstruktører deltog i undersøgelsen.

Her er tre eksempler fra skolepatruljeinstruktører på danske skoler.

  1. Vi har oftest problemer med cyklister, der cykler bag om skolepatruljen på fortovet eller imellem dem. I år oplevede vi en cyklist, der stoppede helt oppe ved en elev, samtidig med at hun spurgte, om de syntes, det var i orden, at hun skulle stoppe, når hun skulle på arbejde.
  2. Vi har haft tilfælde af råb efter skolepatruljer fra et par unge mandlige bilister, og det er også sket et par gange, at bilister har fundet på at gasse op ved fodgængerfeltet, hvor de heldigvis ikke stod på vejen, men inde på fortovet, men de unge mennesker bliver jo bange, og det kan jeg godt forstå.
  3. Vi har desværre flere eksempler på utålmodige bilister der dytter og kommer med tilråb. Skolepatruljen har i alle tilfælde kontaktet mig, og jeg er gået videre til det lokale politi, der er flinke til at komme og holde morgenkontrol.