#Viløbersmukt - Tag skraldet med hjem fra skoven

Som en del af indsatsen ’Vi Bor Smukt’ er Rudersdal Kommune og lokale Trailskrald-løbere gået sammen for at give naturen en hjælpende hånd.

Ved Vaserne er der netop opsat en Trailskrald-stander med specielle lommeskraldeposer, som løbere eller gående på tur i skoven kan bruge. I affaldsposerne kan de smide deres eget skrald, eller det skrald de finder på skovstien og tage det med tilbage.

Trailløbere er løbere, der løber i skove, bjerge og bakker. Trailskrald-løbere er løbere, der samler affald op på deres vej.

En af ildsjælene bag initiativet er Karoline Brinch fra Holte. Hun har meldt sig som Trailskrald-ambassadør, da hun selv bruger naturen meget – både på cykel, til løb eller en gåtur.

”Det kræver så lidt af den enkelte lige at tage sit skrald med sig hjem – men desværre ligger der ofte plastflasker, gel-poser og madpapir herude. Så da chancen kom for at blive Trailskrald-ambassadør, var jeg ikke i tvivl om, at jeg gerne vil støtte initiativet her i ”min” skov: Så vi sammen kan hjælpes ad med oprydningen – og forhåbentlig med tiden få mindre og mindre at lave, når alle husker skraldeposen. Det kræver så lidt – og gør en kæmpe forskel både for den næste skovgæst og for naturen”.

Formanden for Miljø – og Teknikudvalget Court Møller supplerer:

”Det er en udfordring at holde skoven ren for affald, så når lokale borgere henvender sig og ønsker at gøre en ekstra indsats, så vil vi som kommune gerne støtte op om det gode initiativ. Samtidig ligger det i tråd med vores ønske om at styrke den fælles indsats for at bevare vores kommune som et smukt og indbydende sted. Jeg håber, at der er mange, der vil støtte op om det gode initiativ og tage en pose med, næste gang de er en tur i skoven”.

#Viløbersmukt

Opsætningen af standeren med lommeskraldeposer er en del af ’Vi Bor Smukt’ indsatsen.

Foreløbigt opsættes der én stander i en et-årig prøveperiode.

Tag en pose næste gang du er i skoven og del dit billede på Instagram #viborsmukt eller #viløbersmukt. Så er vi alle med til at give naturen en ekstra hånd.

Om Trailskrald

Trailskrald er en frivillig organisation, der blev oprettet i 2013 for dels at skabe opmærksomhed omkring det affald der smides i naturen og dels skabe en renere natur i de danske skove. Lige nu er der over 400 Trailskrald-løbere på landsplan.

De første trailskrald-standere blev opsat i slutningen af 2014, som en del af et pilotprojekt i samarbejde med Hold Danmark Rent, Skov og Naturstyrelsen. Standerne blev opsat i Hillerød, Næstved og Espergærde. Se mere om Trailskrald på:

www.trailskrald.dk

www.facebook.dk/trailskrald

Se mere om Hold Danmark Rent