Vil du stille op som kandidat til Seniorrådet?

Den 21. november 2017 er der valg til Rudersdal Seniorråd. Der skal vælges ni medlemmer og ni stedfortrædere. Vil du være en af dem?

Tirsdag den 21. november 2017 er der valg til Rudersdal Seniorråd. Valget holdes samtidig med kommunalvalget og foregår på de samme valgsteder i kommunen.

Der skal vælges ni medlemmer og ni stedfortrædere til Rudersdal Seniorråd. Medlemmer og stedfortrædere vælges for en valgperiode på fire år gældende fra den 1. januar 2018.

Hvis du har fast bopæl i Rudersdal Kommune og er fyldt 60 år eller mere på valgdagen, har du valgret og er valgbar – dvs. at du kan stille op til valget til Rudersdal Seniorråd. 

Vil du stille op som kandidat til Seniorrådet?

Du kan få en kandidatliste i Sekretariatet fra tirsdag den 5. september.

Du skal indlevere kandidatlisten personligt i Sekretariatet senest fredag den 29. september kl. 12. Sekretariatet ligger på 2. etage på rådhuset, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Kandidatlisten skal opfylde disse krav:

  • Der kan kun opstilles én kandidat på hver kandidatliste.
  • Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst fem vælgere som stillere. Både kandidater og stillere skal opfylde betingelserne for valgret og valgbarhed.
  • Stillere kan kun opstille én kandidat.
  • Det er ikke muligt at lave listeforbund.
  • Sammen med kandidatlisten skal der afleveres en skriftlig præsentation på højst 150 ord. Den skal du også sende med e-mail til sekretariat@rudersdal.dk.

Offentliggørelse af kandidatnavne

Du kan se navnene på de opstillede og godkendte kandidater her på  hjemmesiden fra mandag den 9. oktober.

Yderligere information

Du kan læse mere om valget her:

Seniorrådsvalg 

www.raadet-rudersdal.dk (Seniorrådets hjemmeside)

Har du spørgsmål, kan du kontakte Sekretariatet på rådhuset, Øverødvej 2, 2840 Holte, tlf. 46 11 11 02, sekretariat@rudersdal.dk.

 

Hvad er Rudersdal Seniorråd?

Seniorrådet er et lovpligtigt folkevalgt råd i kommunen. Det arbejder for de bedst mulige vilkår for de ældre i Rudersdal Kommune med særlig hensyntagen til svage borgere over 60 år.

Seniorrådet beskæftiger sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover – fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre og informere Seniorrådet om alle forslag vedrørende ældre.

Seniorrådet

  • medvirker aktivt i udformningen af kommunens politik
  • rådgiver og styrker kommunalpolitikernes beslutningsgrundlag
  • deltager i høringer og dialogmøder
  • kommer med ideer til politikere og forvaltning
  • formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen.