’Vi sætter en ære i at præstere på højt niveau’

Elitestøtten for dette år er fordelt med 425.000 kr. til klubber og foreninger i Rudersdal, som dyrker sport på højt niveau og dermed sætter kommunen på landkortet.

Rudersdal Kommune har siden 2007 tilbudt støtte til Rudersdal Elitemiljøer via Rudersdal Elitestøtteordning i et samarbejde med erhvervs- og forretningsnetværket Team Rudersdal.

Det samlede beløb til elitestøtte for 2018 er på i alt 425.000 kr., som er fordelt på 170.000 kr. fra Team Rudersdal og 255.000 kr. fra Rudersdal Kommune.

 

Elitestøtten giver resultater

For elitemiljøerne i Rudersdal har det at modtage støtte til eliteidrætten stor betydning for betingelserne for at opnå resultater.

Casper Reinhardt, formand for Søllerød Gold Diggers, siger:

”Elitestøtten er en kæmpe chance for os som klub. Med støtten har vi mulighed for at ligge i toppen af ligaen, at udvikle os og følge med konkurrenterne. Helt konkret gør Rudersdal Elitestøtteordning det muligt for os at udvikle vores egne talenter og tiltrække talenter fra andre klubber. Amerikansk fodbold er en lille sport, så hver krone er en fordel, som giver os mulighed for at tage de næste skridt mod de gode resultater. Uden elitestøtten, som vi har nydt godt af gennem de sidste mange år, så ville vi sandsynligvis ikke have fået de resultater hjem, som vi har”. 

Sportschef Mia Hyldahl fra Sigma Swim - Birkerød, der også er modtagere af elitestøtte i 2018 supplerer:

”Rudersdal Elitestøtteordning har kæmpe stor betydning for udviklingen og fastholdelsen af vores høje eliteniveau i klubben - både nationalt og internationalt. Blandt andet på grund af elitestøtten kan vi tilbyde vores dygtigste talenter det, som er nødvendigt, for at fastholde og udvikle deres niveau i Sigma Swim.”

Mia Hyldahl fortsætter:

”For klubben Sigma Swim som helhed betyder Rudersdal Elitestøtteordning, at vi kan bevare vores status som high performance elitemiljø inden for dansk svømning, et niveau, som vi nu har ligget på i mere end 20 år. Og det er væsentligt, for vi er en klub med høje ambitioner, og støtten hjælper os med at indfri de ambitioner, vi har på vores klub og vores svømmeres vegne. Vores atleter vil gerne præstere godt for kommunen og erhvervslivet, så når de kæmper for at opnå resultater, kæmper de også for at sætte Rudersdal på landkortet. Det sætter de en ære i”.

 

Fordeling af støtte 2018

I alt 10 foreninger og klubber har søgt om elitestøtte og de er fordelt på følgende måde:

 

På støtteområde 1 er der i alt fordelt 335.000 kr.:

Birkerød Squashklub          70.000 kr.

Holte IF Volleyball              75.000 kr.

Sigma SWIM                      75.000 kr.

Birkerød Tennisklub           55.000 kr.

Søllerød Gold Diggers        60.000 kr.

                       

På støtteområde 2 er der i alt fordelt 90.000 kr.:

Holte Mountainbike Klub    25.000 kr.

Yachtklubben Furesøen     25.000 kr.

Søllerød Golfklub               25.000 kr.

Rudersdal Fægteklub         15.000 kr.

 

Støtteområde 1 er national elite inden for senior og ungdom (DM) og international elite for senior (EM, VM og OL) og ungdom (EM og VM) fra 18 år, og støtteområde 2 er talentudvikling (primært ungdom).

 

Flere penge til eliten i 2018

Kommunalbestyrelsen har senest besluttet at forøge støttebeløbet til Elitestøtteordningen med 100.000 kr. og Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget, at de 100.000 kr. årligt udmøntes via samarbejdsaftalen med Team Rudersdal for 2018 og 2019. Det betyder, at hvert yderligere bidrag fra Team Rudersdal udløser et tilsvarende beløb fra kommunen.

 

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Kristine Thrane er glad for, at elite- og talentmiljøet er yderligere styrket i 2018:

 

"Vi ønsker, at det helt rigtige miljø er til stede for at især de unge kan udvikle deres idrætslige potentiale. Vi tror på, at støtten til eliten er det, der gør, at vores unge konkurrerer blandt de bedste i Danmark og nogle gange i verden. Og lige præcis det kan være med at inspirere og motivere andre unge til at tage endnu en omgang med træningen og udvikle sig et skridt videre", siger Kristine Thrane.

 

Læs mere om Rudersdal Elitestøtteordning her:

Eliteidræt i Rudersdal