Vi passer på de flotte huse

Mange huse i Rudersdal er arkitektoniske perler og skal bevares for eftertiden. Men hvad gør du, hvis du ejer et bevaringsværdigt hus? Få svar på fire dialogmøder i efteråret.

Ejer du et af de mange bevaringsværdige huse i kommunen? Hvad betyder det egentlig, hvis du vil bygge til eller ændre på huset? Det kan du få svar på, når kommunen holder dialogmøder i oktober måned.

En ny lokalplan for bevaringsværdige bygninger og de røde porte, ”Temalokalplan 264”, skal sikre, at eventuelle ændringer på de bevaringsværdige bygninger sker ud fra bygningernes bevaringsværdi og arkitektoniske kvaliteter.

- Vi har mange bevaringsværdige huse i kommunen, som bidrager til mange smukke bymiljøer i kommunen. Dem vil vi gerne passe bedre på, og det gør vi ved at samle dem i en ny lokalplan, siger Axel Bredsdorff, formand for Byplanudvalget. Den nye lokalplan giver en fornuftig ramme for arbejdet med at bevare den gode arkitektur, når en ejer gerne vil foretage ændringer på sin bolig.

Samtidig giver planen et mere ensartet lovgrundlag at administrere ud fra og dermed medvirke til, at ejerne oplever en hurtigere og mere klar proces ved sagsbehandling af deres boliger.

Høring

Den nye lokalplan for bevaringsværdige bygninger er i offentlig høring fra den 11. september 2019 til og med 20. november 2019. I denne periode kan du give dit høringssvar, som indgår i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

‌Forslag til Lokalplan 264. Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger og de røde porte‌

Fire dialogmøder i oktober

I høringsperioden holder Rudersdal Kommune en række dialogmøder, hvor ejere af bevaringsværdige bygninger kan drøfte lokalplanen med kommunen og spørge ind til, hvad den vil og kan betyde for deres konkrete ejendom.

Dialogmøderne afholdes:

  • Mandag den 21. oktober kl 17-19 på Vedbæk Bibliotekscenter, Henriksholms Alle 2, 2950 Vedbæk
  • Tirsdag den 22. oktober kl. 17-19 på Nærum Bibliotek, Biblioteksalle 3, 2850 Nærum
  • Mandag den 28. oktober kl. 17-19 på Birkerød Bibliotek, Stationsvej 38, 3460 Birkerød
  • Tirsdag den 29. oktober kl. 19-21 på Holte Bibliotek, Holte Midtpunkt 23, 2.sal, 2840 Holte.

Eksisterende lokalplaner gælder fortsat

Udpegningen af de bevaringsværdige bygninger er sket gennem en længere årrække efter den såkaldte SAVE-metode, hvor de enkelte bygninger vurderes efter en række parametre, hvor særligt bygningernes arkitektur, indpasning i det omkringliggende miljø, originalitet og kulturhistorie tillægges betydning.

De bevaringsværdige bygninger har i en årrække været optaget i den gældende kommuneplan

Tema-lokalplanen er et tillæg til de eksisterende lokalplaner, og disse lokalplaner er fortsat gældende. Nogle ejendomme kan derfor være reguleret af flere lokalplaner.