Vi bekæmper rotter

I løbet af de næste par måneder besøger vores rottebekæmper relevante ejendomme i landzoner og landbrug i byområder.

Er der ikke nogen hjemme, lægger han besked om, hvor du kan henvende dig, hvis du har set rotter.

I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun, hvis du anmelder rotter til kommunen. Det samme gælder sommerhusområder og områder, hvor der er meddelt dispensation for rottetilsynet.

Har du set rotter eller spor efter rotter - er det vigtigt, at du anmelder det på:

rudersdal.dk/rotter

Her finder du ligeledes gode råd om fuglefodring, så du undgår at tiltrække rotter.