Vejledning for besøg på plejecentre ændres

Sundhedsstyrelsen har ændret i den vejledning for besøg på plejecentrene, som hidtil har været gældende. Ændringerne betyder, at det vil være muligt at besøge beboere på plejecentre fra den 30. april 2020.

Sundhedsstyrelsen har ændret i vejledningen for besøg på blandt andet plejecentre. Hidtil har det ikke været muligt for pårørende at besøge beboerne på plejecentre af hensyn til ønsket om at begrænse smitterisikoen. Ændringerne betyder, at det i et vist omfang bliver muligt for pårørende at besøge familiemedlemmer, der bor på kommunens plejehjem. 

Besøgene vil alene kunne ske på udearealer og under særlige vilkår, der tager hensyn til smitterisiko og smittespredning.

Denne ændring træder i kraft torsdag den 30. april 2020. Plejecenter Skovbrynet åbner dog først for besøg fra på mandag den 4. maj 2020.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune, Birgitte Schjerning Povlsen, siger: 

”Jeg glæder mig over, at det nu igen bliver muligt for pårørende at komme på besøg på vores plejecentre. Ikke mindst for beboerne har de seneste uger været meget vanskelige, når man ikke har kunnet komme bedre i kontakt med sin familie end via en telefon. Desværre er risikoen for smittespredning fortsat betydelig. Derfor kommer besøgene til at foregå udendørs og med fokus på det sundhedsfaglige. Det er fortsat vores væsentligste prioritet at undgå smittespredning.”

Rudersdal Kommune har udarbejdet retningslinjer for pårørendes besøg udendørs på kommunens plejecentre. Besøgene skal ske på en sundhedsfagligt forsvarlig måde, som skærmer andre beboere og personalet. Det vil betyde, at der kan være forskellige forhold, der gælder på det enkelte plejecenter. 

Det vil også betyde, at der fastsættes restriktioner i forhold til besøgstid, og at der stilles krav af sundhedsfaglig karakter for at beskytte beboerne mest muligt herunder fx til overholdelse af forsvarlig afstand. Derudover skal besøg altid aftales forud.

Alt dette gør vi for at værne om beboernes sundhed og sikkerhed også under hensyntagen til det forventede øgede smittetryk, der vil komme i samfundet i forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark.

Retningslinjerne kan findes her: 

Ændringer inden for social- og sundhedsområdet