Spring til indhold

Varmeplan i høring

Varmeplanen er plan for varmeforsyning i Rudersdal frem til 2028 samt perspektiverne frem til 2035, hvor naturgassen skal være helt udfaset.

Udkast til ny varmeplan 2023-2035 for Rudersdal Kommune sendes nu i 14 dages offentlig høring, læs mere:

Udkast til varmeplan i høring

Beslutning om at sende udkastet i høring er netop taget i Klima- og Miljøudvalget.

Varmeplanen er kommunens plan for varmeforsyning i Rudersdal frem til 2028 samt perspektiverne frem til 2035, hvor naturgassen skal være helt udfaset. Det gælder både for den fremtidige udbygning af fjernvarme samt lokale fælles og individuelle varmeløsninger.

Varmeplanen bliver grundlaget for de enkelte projektforslag, der skal realisere fjernvarmeudbygningen i de enkelte områder af kommunen, og skal ydermere give input til et brev om muligheder for varmeforsyning, der skal sendes til alle borgere inden udgangen af 2022.