Valgdeltagelsen slog alle forventninger

Hele 78,4 procent af vælgerne i Rudersdal Kommune stemte til Europa-Parlamentsvalget. Det er en forøgelse på 9,4 procentpoint i forhold til sidste Europa-Parlamentsvalg, hvor 69,0 procent af vælgerne var ved stemmeurnerne.

Selv i forhold til kommunalvalg, som normalt har højere valgdeltagelse, er det en høj stemmeprocent: Ved det sidste kommunalvalg i  2017 stemte blot 74,9 procent af vælgerne i Rudersdal Kommune.

Meget tyder på, at der valgdeltagelsen er rekordhøj i år – ikke alene i Rudersdal, men i hele Danmark og også i de andre EU-lande.

Set på landsplan var den højeste stemmeprocent til et Europa-Parlamentsvalg i 2009, hvor 59,5 procent af danskerne stemte. Dengang var der samtidig folkeafstemning om en ændring af Danmarks tronfølgelov.

I 2014 lå valgdeltagelsen i hele Danmark på 56,3 procent.

I løbet af søndag aften får vi den samlede stemmeprocent for hele landet.