Valg af sekretariats-kommune for det lokale vandråd

Gribskov Kommune er blevet sekretariatskommune for vandrådet i Hovedvandopland 2.3 Øresund, hvor også Rudersdal er med.

Kommunerne i oplandet til Øresund, der også omfatter Rudersdal, har aftalt, at Gribskov skal være sekretariatskommune for vandrådet.

Vandrådenes og sekretariatskommunens opgaver samt kommunalbestyrelsernes samarbejde udføres i henhold til bestemmelserne i:

Bekendtgørelse nr. 217 af 02-03-2017.

Opgaverne

Sekretariatskommunens opgave
Vandrådets opgave

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Rudersdal Kommune på e-mail: tom@rudersdal.dk eller Gribskov Kommune på e-mail: tms@gribskov.dk