Spring til indhold

Valg af medlemmer til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Forslag til kandidater til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet skal sendes inden den 10. november.

Allerød Kommune og Rudersdal Kommune har fælles Huslejenævn og fælles Beboerklagenævn.

Til Huslejenævnet udpeger kommunalbestyrelsen et medlem og en suppleant efter indstilling fra de større udlejerforeninger samt et medlem og en suppleant efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen. Jf. § 36 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Til Beboerklagenævnet udpeger kommunalbestyrelsen et medlem og en suppleant efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, samt et medlem og en suppleant efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen. Jf. § 97 i lov om leje af almene boliger.

Forslag til kandidater til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet sendes inden den 10. november på mail til sekretariatet i Allerød Kommune, sekretariat@alleroed.dk, eller i Rudersdal Kommune, sh@rudersdal.dk.

Personer, som indstilles, skal opfylde lovgivningens krav, herunder særligt betingelserne i boligreguleringslovens §§ 36-37 og almenlejelovens § 97.

Huslejenævnets og Beboerklagenævnets funktionsperiode er fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025.