Spring til indhold

Vær med til at indsamle viden om grundvand i Holte, Dronninggård og Øverød

I efteråret 2021 går forsyningsselskabet Novafos i gang med at indsamle viden om grundvandsstanden i Holte, Dronninggård og Øverød.

Projektet ’Viden om vandstand’ skal med borgernes hjælp gøre Novafos klogere på sammenhængen mellem regn, grundvand, vandområder og afløbssystem i et klima under forandring.

Viden fra projektet skal bruges i planlægningen af den kommende separatkloakering i området, hvor spildevand og regnvand inden 2040 skal skilles ad. Separatkloakeringen i Holte, Dronninggård og Øverød blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30. juni 2021.

Målestationer sættes op i uge 42-45

Når borgerne i Holte, Dronninggård og Øverød lufter hunden, går tur med familien eller cykler til arbejde, vil de på deres vej se målestationer, pejlerør og skalapæle på veje, grønne arealer og i søerne.

Målestationerne skal bruges til at indsamle viden om grundvandsstanden i området, og Novafos håber, borgerne i området vil være med. Målestationerne sættes op og gøres klar i uge 42-45.

Kom forbi drop in-arrangement

Hvis man vil høre mere om projektet og få en introduktion til, hvordan man aflæser og indberetter, kan man komme forbi et drop in-arrangement arrangeret af Novafos’ og Rudersdal Kommune.

Det foregår lørdag den 20. november 2021 kl. 11-13 ved Holte Havn.

Se pressemeddelelse fra Novafos

www.novafos.dk/klima-rudersdal