Unge rykker til Rudegaard

Holte Ungecenter flytter til Rudegaard Idrætsanlæg med et mere nutidigt tilbud til unge i Rudersdal.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 15. marts flytningen af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg. Flytningen sker for at skabe et nyt tilbud til unge i Holte-området. Rudegaard Idrætsanlæg har, med sin placering tæt i naturen, det der skal til for at skabe et godt ungemiljø med socialt samvær, fysik udfoldelse og naturoplevelser.

Nye omgivelser – nye samarbejder

Det nye ungemiljø på Rudegaard kan også skabe nye netværk og samarbejder på tværs af forenings- og fritidslivet. Mange unge er gennem deres fritidsinteresse en del af foreningslivet på Rudegaard, men nu bliver det også muligt at vise de unge, som ikke er en del af en forening, hvad foreningslivet kan tilbyde.

Formanden for Ung I Rudersdal Camilla Barner-Christensen er begejstret for flytteudsigterne:

- Mange unge har allerede deres daglige gang på Rudegaard, og det nye ungemiljø på Rudegaard har potentialet til at skabe gode synergier mellem de unges fritidsinteresser og deres sociale liv og netværk. Ung i Rudersdal ser frem til at samarbejde endnu mere med foreningslivet om aktiviteter, der gavner både unge og foreningslivet.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Daniel E. Hansen supplerer:

- Ved at skabe et nyt ungemiljø på Rudegaard Idrætsanlæg sætter vi større fokus på sundhed og bevægelse i tilknytning til naturen. Vi er med til at skabe en ramme, der bygger bro mellem brugerne af ungecentret og foreningernes medlemmer. Flytningen af Holte Ungecenter kommer også til at skabe en bedre udnyttelse af den ’Den hvide bygning’ og en bedre sammenhæng med de omkringliggende faciliteter.

Hvad kommer der til at ske?

Den kommende tid skal hele byggeprocessen forberedes, og der bliver fokus på udvikling af samarbejde mellem Ung i Rudersdal og foreningerne på Rudegaard. Alt sammen frem mod en forventet ibrugtagning i august 2018.