Undervisningen flytter ud i skoven

Skole og Familie har sammen med Naturskolen i Rude Skov taget initiativ til at skabe en ramme for undervisning og børnehaveudflugter i Rude Skov.

Den gamle vandværksgrund ved Ebberød Dam i Rude Skov, hvor der i forvejen er en stor lysning lige ud til søen, danner rammen. Stedet skal være ramme for undervisning i idræt, matematik, biologi, sløjd, hjemkundskab, ja faktisk alle fag, som på den ene eller den anden måde kan beriges, ved at nogle af timerne foregår i skoven. Hvad hedder f.eks. et bøgetræ eller en sø på engelsk?
 
'Muligheden for at elever og lærere kan tage undervisningen med ud i naturen, understøtter mange af elementerne i Folkeskolereformen og Rudersdal Kommunes målsætninger, idet eleverne arbejder udenfor skolen, arbejder med konkrete problemstillinger og naturfaglige metoder og med bevægelse" udtaler chef for Skole og Familie i Rudersdal Kommune Martin Tinning.
 
Naturstyrelsen er gået med i projektet og har indhentet de forskellige myndighedstilladelser til at bygge halvtag og fiskebro i naturen. En sådan tilladelse indebærer myndighedstilladelser i forhold til planloven, skovloven og naturbeskyttelsesloven. Udeskolebasen finansieres af Rudersdal Kommune, Naturstyrelsen og er støttet af  Udlodningsmidler fra Friluftsrådet og af AP Møller fonden.

Alle er velkommen til at bruge pladsen

Ud over skoleklasser og børnehave vil foreningsaktiviteter, børnefødselsdage, motionsarrangementer og kunne få glæde af stedets faciliteter udenfor skoletiden. Pladsen forventes at være færdig til februar-marts i 2018.
 
Når pladsen står færdig kan den forud reserveres på hjemmesiden www.udinaturen.dk - samme sted, som man kan reservere større lejrpladser m.m. Hvis der ikke er optaget, er man velkommen til at bare at bruge stedet.