Spring til indhold

Udviklingsplaner for kirkegårde i høring

Nu kan du give din mening til kende om, hvordan kommunens fem kirkegårde skal udvikle sig over de næste mange årtier.

Rudersdal Kommune har nu sendt forslag til udviklingsplaner for kommunens fem kirkegårde i høring, og vi glæder os til at høre fra dig.

Frem til den 1. juli kan du komme med dine kommentarer til de tanker og ideer, som du kan se i forslag til udviklingsplaner for Høsterkøb Kirkegård, Vedbæk Kirkegård, Birkerød Kirkegård, Søllerød Kirkegård samt Assistens og Søholm Kirkegård.

Samtidig inviterer Rudersdal Kommune til borgermøder om udviklingsplanerne den 2., 3. og 22. juni.

Læs alt om planerne, møderne, afgivelse af høringssvar m.v.

Udviklingsplaner for kirkegårdene

Udviklingsplanerne skal fastlægge de overordnede principper for fornyelse og drift af de enkelte kirkegårde. Der er tale om langsigtede planer, der skal kunne realiseres i takt med, at der kan afsættes de nødvendige driftsmidler.

Med denne tilgang vil ændringerne ske ganske gradvist og under hensyntagen til fortsat aktive gravsteder.

Ønske om fornyelse - med respekt for kulturarv

Med et ændret begravelsesmønster med færre kistebegravelser og flere urnenedsættelser vil kirkegårdene med årene ændre udtryk.

Samtidig har kirkegårdene behov for løbende fornyelse af beplantninger og anlæg, hvorfor der er behov for at arbejde langsigtet med en plan for udvikling og fornyelse af kirkegårdene.

Endelig er der ønsker om mere frodighed og biodiversitet samt et ønske om at bevare de kulturhistoriske elementer på kirkegårdene.