Udvalg diskuterer bibliotekets fremtid

Hvordan ser fremtiden ud for bibliotekerne i Rudersdal? Det er emnet for række debatmøder i Kultur- og fritidsudvalget, der skal diskutere bibliotekets rolle i fremtidens samfund.

Hvordan skal fremtidens bibliotek se ud, hvad skal det rumme og er der overhovedet  fysiske biblioteker om 10 år, når næsten alt kan fås digitalt?

Skal bibliotekerne i højere grad fokusere på borgernes informations- og vidensrum? Hvordan skal bibliotekerne tilpasse sig udviklingen, når bogudlån falder og andre behov kan imødekommes og tilbydes til borgerne? Hvornår kan biblioteksrummet bruges til borgernes egne aktiviteter, og hvornår og hvor meget skal bibliotekerne selv udbyde? Det er blandt andet spørgsmål som disse, som Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal skal debattere.

Udvalgsformand Daniel E. Hansen siger:

-       Vi har også i Rudersdal brug for en overordnet og principiel debat om, hvilken rolle biblioteket skal spille i fremtidens samfund. Hvordan vægter vi fx arrangementer over for den traditionelle kerneopgave, at stille fysiske bøger til rådighed? Og kan vi her i sparetider indføre andre former for brugerbetaling, så bibliotekerne måske i højere grad kan fokusere på læring, herunder f.eks. sprogstimulering og læsning på skoler og i daginstitutioner. Den slags snakke skal vi have, for at få en bedre pejling på fremtidens bibliotek i Rudersdal, siger Daniel E. Hansen.

Seks pejlemærker for debatten
Den bibliotekspolitiske debat har seks pejlemærker, der handler om at fremme læring,  litteratur og læsning, gøre information og viden tilgængelig, fremme kulturelle aktiviteter, understøtte debat og møde mellem mennesker og generelt at udvikle i samspil med borgerne.

Der planlægges en række møder i udvalget i efterår 2016 og forår 2017, og borgerne involveres og høres også i løbet af processen.

Forslagene fra debatterne skal indgå som eventuelle anbefalinger til 'Fremtidens bibliotek i Rudersdal'. Der er netop lavet en undersøgelse af brugernes tilfredshed med bibliotekerne i kommunen, der også vil indgå i debatterne.

Se kommunens nuværende ‌bibliotekspolitik‌