Trørød Torv bliver smukkere

Nu er der grønt lys til en forskønnelse af Trørød Torv, der på sigt skal gøre lokalcenteret til et attraktivt samlingssted.

Større helhedspræg, mere indbydende beplantning, mere sikkert fodgængerfelt på tværs af Trørødvej - og på sigt cafemiljø og lege- og opholdselementer. Det er nogle af de initiativer, der nu med Bycenterudvalgets og Miljø- og Teknikudvalgets beslutning onsdag, bliver til virkelighed for landsbyen Trørød tæt på Vedbæk.

Kommunen har sammen med torvets ejer Britta Andersen og Trørød Grundejerforening arbejdet på en plan, der skal gøre lokalcentret ved Trørød Torv mere attraktivt. Torvet er delvist kommunalt og privat ejet. Det fælles mål er at skabe en større helhed i centerområdet gennem en fælles beplantning og på sigt også fælles inventar på begge sider af vejen. I første omgang er der fokus på at skabe større åbenhed i beplantningen, så ind- og udsyn forbedres, og der opnås en forskønnelse af det samlede område. Et andet fokusområde har været at få en mere sikker forbindelse på tværs af Trørødvej. Det sker ved, at fodgængerfeltet gøres bredere og mere synligt ved etablering af en særlig belysning og ved lys i skilte.

– Jeg er meget tilfreds med, at vi kan komme Trørødborgernes store ønske i møde om et mere indbydende lokalcenter. I første omgang med træfældning, beplantning, belysning og ikke mindst en bedre fodgængerovergang, siger formand for Bycenterudvalget Erik Mollerup.

Britta Andersen, der ejer Butikstorvet i Trørød er begejstret for de nye planer:

– Jeg er glad for, i samarbejde med forfatter og kunstgartner Torben Thim og Rudersdal Kommune, at medvirke til at gøre Trørød Torv/ Butikstorvet til et blomstrende samlingspunkt.

Også formanden for Trørød Grundejerforening Sven Herting tilslutter sig glæden over den snarlige forskønnelse af Trørød Torv:

– Det betyder meget for os, at Trørøds Torv bliver et samlingspunkt med hyggekroge, der indbyder til fællesskab, leg og snak på tværs af alder. Et sted med bedre sikkerhed for bløde trafikanter, hvor børnene kan   lege trygt. Et sammenhængende lokalcentermiljø vil også have en positiv effekt på butikslivet, og udvalgets beslutning er et fint første skridt i virkeliggørelsen af visionen for et fornyet Trørød Torv, siger Sven Herting.

Hvad gøres der på Trørød Torv (fase 1):
•        De syge træer på begge sider af vejen fældes – et træ genplantes på Butikstorvet
•        Bøgehæk langs den vestlige side af Trørødvej fjernes og der plantes roser
•        Genbrugscontainere flyttes til et mindre synligt sted
•        Mere belysning langs vejen, for at gøre området mere indbydende, når det er mørkt
•        Fodgængerfelt gøres bredere og mere synligt ved hjælp af skiltning og belysning
•        Fortovsarealer: fliser og cykelsti renoveres.
•        Midterhellen tættest på rundkørslen beplantes med roser
•        Nyt slidlag på parkeringspladsen ud for Siesta-Bageren og blomsterhandleren.
•        Den nye beplantning og belysning har også til formål at få hastigheden ned på strækningen for torvet.

Næste fase omfatter indretning af areal foran bager og blomsterbutik med fx opholds- og legeelementer. Dette sker i dialog med grundejerforening og ejeren af torvet. En dialog om cafemiljø planlægges mellem ejeren og butikkerne.

Arbejdet med fase 1 starter efter planen i oktober 2016 – efter en endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.