Spring til indhold

Tre Rudersdal-skoler samles under ét distrikt

Rudersdal Kommune samler Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Søholmskolens skoledistrikter i et distrikt.

Børne- og Skoleudvalget søgte i juli om dispensation for, at Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Søholmskolen kan indgå i ét samlet skoledistrikt for derved at sikre robust klassedannelse fremover.  Det skete på baggrund af elevtalsprognosen for 2022-2034 der viser, at det forventede stigende elevtal i Rudersdal Kommune fordeler sig ujævnt på tværs af kommunes otte skoler. Særligt Birkerød Skole er udfordret af, at skolen ikke kan rumme det stigende elevtal i distriktet. Samtidig er der færre elever, end der er plads til, i de naboliggende skoledistrikter Rude Skov og Søholm.

Formand for Børne- og Skoleudvalget Anne Christiansen (L) siger:

Vi vil gerne have børnehaveklasser, der starter med 22-24 elever. Dette giver det enkelte barn gode chancer for at danne venskaber og mindsker risikoen for senere at skulle sammenlægge eller dele klasser. Det er også en klassestørrelse, der giver en robust økonomi og dermed muligheder for gode rammer for undervisningen.”
 
Ansøgningen blev godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet som en femårig forsøgsordning, der træder i kraft ved skoleindskrivningen for skoleåret 2023/2024, der begynder den 7. november 2022.

Med samlingen af Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Søholmskolens distrikter, gælder følgende kriterier for den kommende skoleindskrivning.

  • Kommunens egne borgere går forud for andre.
  • Pladserne fordeles så vidt muligt efter forældrenes 1. ønske.
  • Hvis 1. ønske ikke kan opfyldes for alle, fordeles pladserne på de enkelte skoler med udgangspunkt i afstanden mellem bopæl og skole, der skal være så kort som muligt. Det betyder for eksempel at et barn, der bor i yderkanten af distriktet, kan optages før et barn, der bor tættere på, hvis det første barn ellers ville få uhensigtsmæssigt langt til skole.
  • Børn er sikret optagelse på en skole, hvis de har søskende på skolen.
  • Hvis det ikke er muligt at tilbyde plads på en ønsket skole/afdeling, tilbydes der plads på en skole med ledige pladser med udgangspunkt i afstand mellem bopæl og skole. 
  • Børn vil som udgangspunkt være sikret optagelse på en skole/afdeling inden for 2,5 kilometer fra bopælen. Tilflyttere med børn i 4.-6. klasse er som udgangspunkt sikret en plads inden for 6 kilometer fra bopælen, og børn i 7.-9. klasse er sikret en plads inden for 7 kilometer.
  • Rudersdal Kommune sikrer befordring efter Folkeskolelovens § 26, stk. 1, hvis der ikke kan tildeles en ønsket plads til barnet inden for de gældende afstandskriterier.
  • For børn, der søger optagelse på en skole, der rækker ud over afstandskriteriet, hvor kommunen har en befordringsforpligtigelse, kan barnet kun få befordring, hvis der ikke er ledige pladser på en skole inden for afstandskriteriet.
  • For børn, der ikke er borgere i Rudersdal Kommune, gælder, at der skal være 24 elever eller færre elever tilmeldt pr. klasse efter optagelse af kommunens egne elever. (Elev nr. 25 kan afvises). For skoler/ afdelinger med to-spor eller færre er denne grænse på 23 elever.

Forsøgets betydning for indskrivningsreglerne har været i høring hos de tre skolers skolebestyrelser og MED-udvalg, som anerkender udfordringen og bakker op om det femårige forsøg med ét samlet skoledistrikt.

Læs mere om skoleindskrivning her​