Tre nye oplevelser for naturelskeren

Søndag den 12. juni indvies tre nye spændende oplevelser i Rudersdals skønne natur: Nyt brodække på Chr. Winthers Sti, nyt Vaseskjul samt indvielse af fugle- og udsigtstårnet Vasetårnet. Kom og vær med!

Store indvielsesdag begynder kl. 10 og slutter kl.13.

Rundtur begynder ved Holte Roklub, hvorefter man bevæger sig ad det nye brodæk ved Christians Winthers Sti videre til Vaserne og det nye fugletårn.

Program og fakta

Sådan forløber indvielsen
Fakta - brodække på Chr. Winthers Sti
Fakta - nyt fugle- og udsigtstårn

Gå tørskoet langs Furesøen

Gående og cyklende på Chr. Winthers Sti nordvest for roklubben er nu sikret en både smuk og tørskoet tur langs Furesøen. Et nyt brodække med værn mod vandet er på plads, og med sine 503 meter er det et af Danmarks længste.

- Jeg er glad for resultatet, som gør, at gående og cyklister nu igen kan nyde turen langs søen uden besvær med huller, revner og vand på stien. Det har været en større opgave at få renoveret stien og heller ikke helt billigt. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi har haft mulighed for at afsætte de nødvendige midler til projektet, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Baggrunden for arbejdet, der begyndte i sensommeren 2015, er, at de seneste års storme havde ødelagt sti og stibro. Da det gik værst til, var stien lukket to måneder i slutningen af 2014.

Spot fuglene via spionglas

Efter indvielse af broen går turen til den store tørvegravssø Olsens Sø med det nye fugleskjul, Vaseskjulet. Fra skjulet kan man studere fuglene på nærmeste hold, uden de opdager det – da glasset i skjulet er ”spionglas”, som gør, at fuglene ikke kan kikke ind!

Frivillige fra Fugleværnsfonden står parat med kikkert og teleskop for at udpege skarver, grågæs og andre vandfugle. Til sidst går turen til Vasetårnet, områdets nye fugle- og udsigtstårn.

Godt samarbejde bag de nye faciliteter

Vasetårnet og det nye fugleskjul er resultatet af et samarbejde mellem Aage V. Jensens Naturfond, Fugleværnsfonden og Rudersdal Kommune. Samarbejdet er baseret på en partnerskabsaftale indgået i 2013, hvor Aage V. Jensens Naturfond skulle etablere en række publikumsfaciliteter, som handicaptilgængeligt fugletårn, fugleskjul, undervisningsbro, borde-bænkesæt, informationstavler m.v.

Som led i aftalen har fonden opkøbt hovedparten af Birkerød Rideforenings arealer i Vaserne, som nu ligger i sammenhæng med det areal, Fugleværnsfonden administrerer. Fugleværnsfonden bidrager i aftalen med naturformidling og – vejledning med udgangspunkt i deres naturrum ved Vasestien, samtidig med at de står for driften af fugleskjulet.

Rudersdal Kommunes andel i aftalen er pleje af naturarealerne, drift og vedligehold af stier og det nye tårn.

- Jeg er glad for, at denne partnerskabsaftale har muliggjort en storslået naturoplevelse og jeg et er overbevist om, at rigtig mange vil få glæde af tårnet, fugleskjulet og de andre publikumsanlæg. Besøget i Vaserne har fået en ny dimension for både naboer, naturelskere, naturnørder og dem, der bare vil gå en tur, siger borgmester Jens Ive.

Det nye tårn er i to etager og har en lang rampe, som gør, at også kørestolsbrugere og folk med gangbesvær at kan opleve udsigten over Furesøen og fuglelivet.