Tre kommuner står sammen om at sortere affaldet

Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommune har netop indgået aftale med et firma, der skal sørge for at hente affaldet, når alle borgere i løbet af det næste års tid skal til at sortere plast, papir, glas, metal og pap.

Det er firmaet City Container CPH, som allerede 1. maj overtager indsamlingen af dagrenovation. Den store forskel kan dog først mærkes, når de nye ordninger for det genanvendelige affald indføres trinvist.

Genanvendeligt dækker over fem slags affald: Plast, papir, glas, metal og pap. Sortering af madaffald er endnu ikke besluttet, men det kommer sandsynligvis med inden for få år.

Etageboliger og rækkehuse med fællesordninger skal begynde at sortere i de fem slags affald i efteråret 2019, mens enfamilieboliger begynder i 2020.

Vi skal først og fremmest sortere mere af vores affald, fordi det miljømæssigt er bedre at genanvende ressourcerne i affaldet frem for at brænde det. Hvordan vi håndterer affald og genanvender det, spiller en stor rolle i omstillingen til en mere cirkulær økonomi, som kommunen ønsker at understøtte.

Fakta

Den samlede, årlige kontraktsum på de tre kontrakter ligger i størrelsesordenen af cirka 60 mio. kr. om året.

Den store fordel ved et tværkommunalt samarbejde om den nye affaldsordning og ens kontrakter er, at der kan opnås bedre priser på køb af beholdere samt på indsamlingen af disse.

Desuden kan City Container optimere ruteplanlægningen, fordi firmaets skraldebiler kan køre over kommunegrænserne i samme rute.

Læs meget mere om de kommende nye affaldsordninger på ‌rudersdal.dk/sorter‌.