Tre kommuner samarbejder om fælles udbud og sortering af affald

Fra 2019 krydser skraldevognen kommunegrænsen: Allerød, Hørsholm og Rudersdal går sammen om affaldet – det giver bedre priser, som kommer borgerne til gode, da gebyrstigningen ved indførelse af sortering begrænses.

Efter politisk vedtagelse om sortering af affald, herunder fem nye fraktioner (glas, papir, pap, metal og plast), er de tre kommuner nu klar til at søsætte et fælles udbud, der omfatter dagrenovation, ny sorteringsordning samt et fælles udbud af affaldsbeholdere.

Resultatet bliver, at den samme renovatør skal betjene alle borgere i de tre kommuner. Det betyder, at den pågældende kan høste stordriftsfordele ved at tilbyde samme løsning til alle. Dermed får de tre kommuner bedre priser på indkøb af beholdere og afhentning af affald, end hvis hver kommune indgik hver sin aftale.

På denne måde kan stigningen i affaldsgebyret begrænses, og det bliver relativt billigere at introducere sortering.

Når tilbuddene er i hus fra interesserede leverandører, afgøres det, hvem der skal udføre opgaven. Aftale med en renovatør forventes at være på plads i slutningen af 2018.

Madaffald skal også med på et tidspunkt

På den lidt længere bane skal der også findes en løsning for madaffald, da det er afgørende for, at kommunerne kan opfylde regeringens målsætning om, at vi i 2022 på landsplan skal genanvende 50 pct. af husholdningsaffaldet.

Genanvendelse af madaffald - sandsynligvis til biogas - er en forudsætning for at opnå en tilstrækkelig genanvendelsesprocent.

Bioaffald er da også indeholdt i aftalegrundlaget som en mulighed, der kan gøres mere konkret lidt længere ude i fremtiden.

De tre kommuner vil naturligvis løbende kommunikere om status på den nye affaldsordning, indtil alle har fået deres nye beholder.