Tilskud til §§ 18 og 79 for 2018

Rudersdal Kommune ønsker at styrke det frivillige sociale arbejde og den aktiverende og forebyggende indsats. Du og din forening kan nu søge tilskud for 2018.

Rudersdal Kommune ønsker at styrke det frivillige sociale arbejde og den aktiverende og forebyggende indsats. Du og din forening kan nu søge tilskud for 2018.

§ 18 frivilligt socialt arbejde prioriterer aktiviteter der understøtter ”5 veje til et godt liv”.

Samtidig vil ansøgninger der har fokus på at ”Få alle med” blive prioriteret. Eksempler herpå kan være:

  • Borgeren med handicap der mangler hjælp til at komme til kommunens kulturtilbud
  • Langtidssyge der har mistet sit netværk
  • Unge der mangler støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Ældre der har mistet en ægtefælle eller mangler netværk

§ 79 prioriterer aktiviteter der understøtter ”5 veje til et godt liv”.

  • Aktiviteten skal finde sted i Rudersdal Kommune
  • Aktiviteterne skal være åbne for alle indenfor målgruppen (personer der modtager pensioner eller efterløn)

 

Hvem kan søge tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18

Lokale foreninger, organisationer og interessegrupper som udfører frivilligt arbejde inden for det sociale og sundhedsmæssige område i kommunen og mindre regionalt eller nationalt dækkende foreninger for særligt udsatte med lokale medlemmer.

 

Hvem kan søge tilskud til aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte efter § 79

Lokale foreninger, organisationer, eller brugergrupper, der har borgere med bopæl i Rudersdal Kommune som målgruppe kan søge tilskud.

Der skal søges elektronisk til både § 18 og 79 via https://www.rudersdal.dk/tilskudtilforeninger

Ansøgningsfristen er for 2018 onsdag den 1. november 2017.

 

Kontakt

Kontaktpersoner vedr. § 18: Kultursekretariatet Bo Eriksen og Rie Granberg, tlf. 46 11 56 00

Kontaktperson vedr. § 79: Ældreområdet Lotte Hansen, tlf. 46 11 50 14