Tilskud til foreninger i 2018

Ansøgningsfrist for alle tilskud er 1. november.

Rudersdal Kommune ønsker at styrke foreningslivet og det frivillige arbejde ved at give tilskud til:

Frivilligt socialt arbejde 

  • Det frivillige sociale arbejde (§ 18)
  • Den aktiverende forebyggende indsats (§ 79)

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 

  • Aktivitetstilskud
  • Driftstilskud til egne og/eller lejede lokaler
  • Tilskud til inventar og materiel

Kulturelle tilskud

  • Der kan søges om et årligt driftstilskud og tilskud eller underskudsgaranti til enkeltaktiviteter.

Ansøgningsfristen for alle tilskud er onsdag den 1. november 2017.

Læs mere om tilskuddene, dyk ned i retningslinjer og søg de forskellige tilskud digitalt her:

Søg tilskud til foreninger og frivillige