Tillæg til spildevandsplan skal i høring

Miljø- og Teknikudvalget har besluttet, at tillæg til Spildevandsplan 2013-2016 kan sendes i høring efter politisk behandling.

Senere på måneden behandles forslaget til tillæg i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvorefter det sendes i høring i otte uger.

Tillægget bidrager blandt andet til at udmønte Rudersdal Kommunes klimatilpasningsplan af 28. maj 2014.

Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013-2016

Se dagsordenspunktet på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 8. juni 2016

‌Læs mere om spildevandsplanen på hjemmesiden‌