Tillæg til lokalplan skal sikre villaområde mod nye udstykninger

Et tillæg til lokalplan for et større område i Trørød skal sikre en hensigtsmæssig udvikling og hindre nye udstykninger, der ikke passer ind i det eksisterende villaområde.

Et forslag til tillæg til Lokalplan 49 for Trørød er nu vedtaget i Kommunalbestyrelsen og sendt i otte ugers høring fra onsdag den 23. maj til tirsdag den 17. juli. Lokalplanen omfatter et større boligområde i Trørød med tilsammen ca. 1.200 ejendomme.

Forslag til Lokalplan 49.2

Tillægget handler om udstykning og er en udmøntning af de ændrede bestemmelser i Kommuneplan 2017 for villaområder (”åben lav boliger”). Tillægget skal sikre, at udstykning sker med respekt for områdets karakter, og nye grunde bliver udstykket og bebygget hensigtsmæssigt for at bevare områdets åbne og grønne karakter.

- Der skal naturligvis være et råderum, hvis man som boligejer gerne vil udstykke, siger Axel Bredsdorff, formand for Byplanudvalget. Men som politikere er det vores ansvar at hæve os lidt op i helikopteren og sørge for, at både den overordnede strategi og de konkrete rammer er til gavn og glæde for de fleste, og vores mange smukke boligområder bevarer deres udtryk.

Han nævner videre, at baggrunden for det nye tillæg er et stigende ønske om udstykninger og nybyggeri, der i for høj grad strider mod områdernes karakter og måske ”støder øjet” i det daglige.

Dertil kommer praktiske udfordringer med at bebygge og terrænregulere de grunde, hvor der ikke er indtænkt en god rummelighed til nyt byggeri. De nye principper for udstykning skal sikre, at nye grunde, der kan bebygges, passer fint ind i både den eksisterende matrikel- og bebyggelsesstruktur.