Tilfredse forældre i kommunens dagtilbud

Når forældrene har ordet, er der store roser til kommunens dagtilbud. Det fremgår af den netop gennemførte brugerundersøgelse på Børneområdet i Rudersdal Kommune.

Det er tilfredse forældre, der hver dag afleverer og henter deres børn i Rudersdal Kommunes dagtilbud.
 
I Børneområdets brugerundersøgelse svarer hele 90 procent af respondenterne, at de er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med deres barns dagtilbud. Men trods det positive svar er undersøgelsen stadig et vigtigt udviklingsredskab for institutionerne.
 

Stor tilfredshed med hverdagens aktiviteter

Det er det nære i hverdagen, der fylder mest, når forældrene bliver spurgt om kvaliteten i barnets daginstitution. Hverdagens aktiviteter, personalets omsorg for børnene og relationen mellem børnene har stor betydning for forældrenes tilfredshed med deres børns dagtilbud, og her scorer kommunens institutioner højt.
 
Nogle af de punkter, forældrene er mindre tilfredse med, er normeringen, udbuddet i pasningsformer og inddragelse i beslutninger om dagtilbuddet.
 
”Gennem brugerundersøgelsen danner der sig et billede af, hvor vi i Børneområdet står stærkt, og hvor vi skal blive bedre. Når vi får konkrete tilbagemeldinger fra forældrene om alt fra børnenes trivsel, den pædagogiske indsats og de fysiske rammer til samarbejdet mellem dagtilbud og forældre, giver det os nogle klare indsatspunkter at arbejde med både i det enkelte børnehus, i ledelsen, i forældrebestyrelsen og i Børneområdet,” siger børnechef Dorte Bloch Olsen.
 

Forældrenes svar er et vigtigt værktøj

Brugerundersøgelsen blev gennemført i september og oktober 2016, og med svar fra 77,1 procent af forældrene er svarprocenten så høj, at undersøgelsen er et solidt værktøj til daginstitutionernes videre arbejde med kvalitetsudvikling.
 
”Vi er naturligvis glade for den positive tilbagemelding fra forældrene, men den høje svarprocent er mindst lige så vigtig at bemærke, fordi den er en indikator for forældrenes engagement i daginstitutionerne, og fordi den sikrer, at vi kan benytte resultatet som arbejdsredskab fremover,” siger formand for Børne- og Skoleudvalget Randi Mondorf.
 

Rapporter offentliggøres på kommunens hjemmeside

Brugerundersøgelsen skal medvirke til at opfylde Børne- og ungepolitikkens mål om øget læring, trivsel og sundhed for alle børn i Rudersdal Kommunes dagtilbud. Ud fra resultaterne vil hvert institutionsområde og hver selvejende institution fastlægge to til tre indsatser, som børnehusene skal iværksætte i 2017.
 
Rapporten for det enkelte børnehus kan læses på børnehusets hjemmeside via rudersdal.dk, og her vil der i løbet af januar 2017 også kunne findes en opsamling fra børnehusets ledelse om, hvordan ledelse og ansatte vil arbejde med besvarelserne fra husets forældre.