Tidligere feriekoloni bliver til boliger

Der skal opføres 22 nye boliger på ejendommen Furesøkolonien i Bistrup.

Ejendommen Furesøkolonien i Bistrup har bl.a. været feriekoloni for Københavns
Kommune. Nu skal den anvendes til lejligheder og rækkehuse / klyngehuse – i alt 22 nye boliger.

Byplanudvalget har netop vedtaget et forslag til ny lokalplan, der sætter rammen for at kunne udnytte området til boliger.

Et eksisterende bevaringsværdigt hovedhus skal anvendes til fælleshus for alle områdets beboere og skabe en god ramme om det gode fælles liv. Huset vil indeholde faciliteter som fx fælleskøkken, værksteder, opholdsrum og gæsteværelser.

Den nye bebyggelse må højest være i to etager og have en højde på 8,5 m. og skal opføres i teglsten der er pudset, filset eller malet.

Parkeringsarealer placeres ved overkørslen mod Plantagevej samt øst for de eksisterende bevaringsværdige bygninger.

Lokalplanen sendes snarest i høring, og Rudersdal Kommune inviterer til borgermøde onsdag den 22. januar 2020 kl. 19 om lokalplanen. Mødet afholdes på Bistrupvej 137.

Bebyggelse med høj bevaringsværdi

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at hovedhuset og de to længer ikke må nedrives.

De to længer og hovedhuset er i Kommuneplan 2017 udpeget som bevaringsværdige med en høj bevaringsværdi.

Hovedhuset er sammen med den ene længe opført i 1913. Den anden længe er opført i 1927. Efterfølgende er der opført flere småbygninger på grunden, som forventes nedrevet i forbindelse med opførelse af de nye bygninger.