TDC slukker mobilantenne i Rudersdal Kommune

TDC har valgt at slukke for deres mobilantenne i Øverød. Rudersdal Kommune er noget overrasket over denne beslutning, da der så sent som den 24. oktober har været forhandling mellem TDC og kommunen.

TDC valgte tidligere på ugen at slukke for deres mobilantenne, der er placeret på vandtårnet i Øverød. Samtidig har TDC meddelt Rudersdal Kommune, at de vil undersøge alternative placeringer for deres tre øvrige placeringer af mobilantenner i kommunen.

Omtalen i dagspressen kan give et fejlagtigt indtryk af, at TDC opsiger aftalerne, alene fordi Rudersdal Kommune fastholder urimeligt høje lejepriser. Det er langt fra et retvisende billede.

Senest har der været ført forhandling mellem Rudersdal Kommune og TDC den 24. oktober, hvor kommunen tilbød at indgå nye aftaler med en reduktion af lejepriserne på over 80 pct. Denne reduktion blev tilbudt under forudsætning af, at der samtidig bliver givet et bindende tilsagn om forbedring af mobildækning i Rudersdal Kommune.

TDC valgte imidlertid at forlade forhandlingsbordet for blot at slukke for signalet en uge senere. Rudersdal Kommune finder det meget beklageligt, at landets største udbyder ikke reelt ønsker at forhandle, og på denne måde tager sine egne kunder som gidsler.

Kommunen finder det også beklageligt, at TDC ikke ønsker at forpligte sig på at kunne tilbyde en bedre mobildækning. Rudersdal Kommune lægger på det kraftigste afstand til fremstillingen af Rudersdal Kommune, som en kommune der ikke ønsker at sikre dens borgere og virksomheder den bedst mulige mobildækning. Der forholdes sig faktisk stik modsat.

Borgemester Jens Ive siger: ”Rudersdal kommune kommer gerne teleselskaberne i møde med både priser og positioner, men det skal ske i samarbejde og efter aftale, og med et resultat, der forbedrer dækningen for Ruderdals borgere. Til gengæld vil jeg ikke acceptere, at kommunens borgere skal bidrage til at nedsætte driftsomkostningerne for privatejede teleselskaber, og samtidig acceptere en fortsat mangelfuld dækning.”

TDC har oplyst, at selskabet vil finde andre lokationer, som erstatning for at opretholde den gode dækning.