For sundhedsplejen er alt som normalt – blot med afstand

Der fødes stadig babyer under en coronakrise. Men hvordan får den nybagte familie stadig den fornødne hjælp og vejledning i den første skrøbelige tid, når nu man skal holde afstand og ikke besøge hinanden.

I Rudersdal udskrives de nyfødte så tidligt som muligt fra fødegangen, og sundhedsplejersken kommer på besøg som normalt i de første uger, så barnet og forældrene kommer godt i gang og der er sikkerhed for, at babyen spiser, tager på og udvikler sig sundt og godt.

Vi tilstræber her under corona, at sundhedsplejersken opholder sig i familiens hjem så kort som muligt og med den tilrådede afstand på 2 meter, siger chef for sundhedstjenesten i Rudersdal Annette Nordgaard – alle har fået et sæt retningslinjer, der fx siger, at forældrene klæder barnet af og træder tilbage, så sundhedsplejersken kan undersøge babyen.

De øvrige besøg, der kommer efter den allerførste tid, gennemfører sundhedsplejerskerne via video eller telefon.

Sundhedsplejerskerne fortæller, at de faktisk er forundrede over, hvor godt forældrene tager imod denne form for vejledning. Også i situationer, hvor forældreskabet er udfordrende og svært, giver forældre udtryk for, at de synes, det er trygt med kontakt til sundhedsplejersken, siger Annette Nordgaard.

Forældrene skal være trygge

Hvis der er sygdom i hjemmet kommer sundhedsplejersken ikke på hjemmebesøg, men i de situationer kan en rask ledsager komme med barnet til sundhedsplejens konsultationslokale, efter at man har lavet en aftale.

Sundhedsplejerskerne er i den særlige situation med coronasmitte meget opmærksomme på, om forældrene føler sig trygge.

Vi oplever, at de familier, der har deres børn hjemme, er pressede - de skal både passe job og børn hjemme. Det kan der også være brug for at tale med sundhedsplejersken om, siger Annette Nordgaard.

Sundhedsplejen er klar ved telefonen, hvis der er behov for en snak og følger op med rådgivning enten via telefon eller video. Hvis der er tvivl om barnets udvikling eller trivsel kommer sundhedsplejersken på besøg derhjemme.