Sund og aktiv på to hjul

'Det aktive liv på to hjul i Rudersdal' hedder en ny plan, der skal sikre, at kommunen også fremover har fokus på cykling - og dermed at Rudersdalborgerne får flere og bedre oplevelser på cykel.

'Cykling i Rudersdal' er en tværgående indsats, der sætter fokus på at udnytte, koble og udvikle de mange muligheder for cykelfaciliteter og cykelaktiviteter i Rudersdal Kommune. Ønsket er at skabe synergi og synlighed for Rudersdals borgere omkring det at cykle. Det overordnede formål er at inspirere Rudersdal borgere til at se cyklen som det naturlige valg til transport og i fritiden.
 

Både Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget har netop givet grønt lys til, at der også i perioden 2018-2021 arbejdes videre med at udbrede cyklisme, at der kommer flere kulturelle oplevelser på to hjul, og ikke mindst at trafiksikkerheden for de små og store bløde trafikanter er i orden.

 

Fokusområder 2018-2021

Cykling i Rudersdal 2018-2021 indeholder helt konkret tre fokusområder:

1) Kulturaktiviteter og oplevelser på to hjul.

2) Sundhed - at cyklen bliver det naturlige valg som transportmiddel til arbejde, skole, fritidsaktivitet og en del af en aktiv fritid.

3) Tryghed og sikkerhed - at skabe sikre og trygge rammer for børn og voksne på cykel.

 

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Kristine Thrane (S) fortæller om projekt 'Cykling i Rudersdal':
 

"I Rudersdal er det vigtigt for os fortsat at have fokus på det at cykle, fordi vi ved, at det både er sundt for os mennesker og for miljøet. Med den nye handleplan kan borgerne i Rudersdal se frem til flere og endnu bedre oplevelser på to hjul."

 

Formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller (B) supplerer:

"Der arbejdes også på en særskilt handleplan, der skal afløse handleplanen for cyklister og fodgængere fra 2011. Den nye plan har snitflader til indsatserne i 'Cykling i Rudersdal', og fokuser i højere grad på de fysiske foranstaltninger, der forbedrer forholdene for cyklister. Det er vigtigt for os at skabe størst mulig tryghed og sikkerhed omkring det at cykle".

 

De konkrete indsatser i Rudersdal kan der læses mere om i 'Fokusområder og indsatser 2018-2021 - Det aktive liv på to hjul i Rudersdal' som er tilgængelig på rudersdal.dk/nyheder.

 

Se temasiden Ud på Cykel og bliv inspireret til din næste cykeltur - rudersdal.dk/udpaacykel.

 

Læs mere:

Evaluering af indsatser og fokusområder Cykling i Rudersdal  2015-2017 Cykling i Rudersdal  - Oplæg til fokusområder og indsatser 2018-2021