Spring til indhold

Styrket psykosocial indsats i Rudersdal

Rudersdal Kommune kan ranke ryggen og se tilbage på ti års fokuseret udvikling, som har omlagt og styrket den psykosociale indsats, så den i dag har fokus på at borgerens ressourcer og muligheder.

Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune godkendte i juni 2012 en strategisk udviklingsplan - Visioner og Mål for den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune 2012 – 2022 - for den psykosociale indsats i kommunen. På udvalgets møde tidligere på ugen var der, ti år efter godkendelsen af udviklingsplanen, god grund til at gøre status og samtidig se fremad. Og der er al mulig grund til at ranke ryggen, mener Randi Mondorf, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

 

Hun siger: ”Vi har over de seneste ti år ændret vores fokus væk fra en sygdoms- og symptomcentreret forståelse og tænkning om borgere med psykiske vanskeligheder og hen til en ressource- og mulighedsorienteret forståelse og tænkning. Det man også kalder recovery. Rudersdal Kommune er helt fremme i førerfeltet blandt danske kommuner i arbejdet med at hjælpe borgere med psykiske vanskeligheder med at komme sig. Det er en af grundene til, at vi sammen med tre andre kommuner deltager i det nationale satspuljeprojekt ’En styrket indsats i socialpsykiatrien’”.

 

Temadrøftelse med fokus på nutid og fremtid

Udvalget havde valgt at afsætte en del af sit seneste møde til en temadrøftelse, hvor der blev mulighed for at diskutere og evaluere indsatser og tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder som fx psykose, depression og angst. I temadrøftelsen deltog foruden udvalgets medlemmer og repræsentanter for kommunens center for sociale indsatser også tre borgerrepræsentanter.

 

Næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget, Khaled Mustapha, siger: ”Vi har været på en rejse, hvor fokus hele tiden har været på, hvordan vi bedst muligt hjælper borgere med betydelige psykiske vanskeligheder. Vi er blevet klogere og har rettet kursen undervejs, så vi i endnu højere grad fokuserer på at skabe adgang til deltagelse i arbejde, uddannelse og fritids- og frivilligliv, samtidig med et fortsat arbejde med de andre elementer i recoveryorienteret rehabilitering. Det er dette arbejde, som videreføres og udvides med vores deltagelse i det nationale satspuljeprojekt.”

 

 Projektet har fire fokusområder, som der arbejdes intensivt med, nemlig:

  • Styrket borgerperspektiv
  • Bedre adgang til fællesskaber, frivillighed og beskæftigelse
  • Rette hjælp til rette tid
  • Sammenhæng

 

Projektets arbejde drives af en projektleder, en projektmedarbejder og et bredt sammensat implementeringsteam med repræsentanter fra ledere, medarbejdere og borgere i den psykosociale indsats, herunder repræsentanter fra den frivillige forening ’PEERS’. Foreningen PEERS består af en række frivillige med egne erfaringer med psykiske vanskeligheder og det at komme sig.

 

Implementeringsteamet har igangsat en lang række initiativer under hvert fokusområde, som både er en videreudvikling af allerede eksisterende tiltag og helt nye aktiviteter.