Strategi for vækst og erhverv klar i Rudersdal

Kommunens erhvervs- og vækststrategi er nu vedtaget. Dermed kan virksomhederne i Rudersdal se frem til bedre vilkår og service.

Den nyslåede strategi har tre klare mål: Bedre vilkår for innovation og iværksætteri, bedre rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft og bedre rammevilkår for virksomhederne med proaktiv myndighedsbetjening og erhvervsservice. Borgmester Jens Ive siger om strategien:

- Vi har gjort os umage med at få strategien bredt forankret hos virksomhederne og deres bagland. For de konkrete indsatser skal ramme og understøtte erhvervslivet netop der, hvor virksomhederne oplever et behov og gerne vil møde os, siger Jens Ive og fortsætter:

- Vi har unikke muligheder her i kommunen for, at erhvervslivet kan vækste og trives. Vores vision er at være landets bedste bokommune, men vi vil også være en attraktiv kommune for erhvervslivet. Erhvervs- og vækststrategien slår nu fast, at vi vil bruge vores erhvervspotentiale aktivt og prioritere den gode erhvervsservice, siger Jens Ive.

Offentlig-privat samarbejde om velfærdsteknologiske og grønne løsninger er et område, som har et særligt potentiale. Mange små virksomheder i kommunen beskæftiger sig med innovation og ny teknologi. Med strategien sikres et tættere og mere systematisk samarbejde mellem kommune og iværksættere. På den måde kan nye løsninger og produkter udvikles, til gavn både for virksomheden og kommunens serviceydelser.

Vil fastholde medarbejdere

Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere er også helt central i erhvervs- og vækststrategien. En ny afdeling under Beskæftigelse, Rudersdal Rekruttering, har allerede succes med at være en stærk sparringspartner for virksomhederne, når de enten skal fastholde langtidssyge medarbejdere eller rekruttere til netop deres behov.

Bedre erhvervsservice

Et andet vigtigt ben i strategien er en mere helhedsorienteret erhvervsservice til virksomhederne på tværs af kommunens forvaltningsområder. Alle i kommunen med kontakt til virksomheder skal vide, hvad der sker i de øvrige områder og kunne bistå med en hurtig afklaring. Der etableres en fælles erhvervsservice-mail, hvor virksomhederne kan henvende sig med alle typer af spørgsmål. Herudover skal der leveres en mere målrettet kommunikation til virksomhederne, blandt andet et digitalt nyhedsbrev, hvor virksomhederne selv vælger de informationer og nyheder, der er mest relevante for netop dem.

En del af Greater Copenhagen

Rudersdal Kommune vil ikke kun gøre livet lettere for virksomhederne inden for egen kommunegrænse. Der er også fokus på, hvad nabokommunerne og hele regionen kan skabe af synergi og netværk. Rudersdal udgør en naturlig del af Greater Copenhagen, som er et erhvervspolitisk partnerskab på tværs af regionsgrænser i Østdanmark og Skåne. Derfor er det planen at oprette én erhvervsindgang på Rudersdal Kommunes hjemmeside, som er visuelt integreret med Greater Copenhagen.

Læs Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018