Spring til indhold

Stort pres på byggesager giver længere sagsbehandlingstider

2020 har været et udfordrende år. I Rudersdal Kommune har forvaltningen haft svært ved at følge med de mange sager og forespørgsler på mulige byggeprojekter, store som små. Derfor er der nu sat ekstra bemanding på for at få håndteret sagspuklen og få sagsbehandlingstiderne ned.

- Vi må være ærlige at sige, at vi har haft udfordringer i 2020. Det har ført til for lange sagsbehandlingstider. Vi har derfor sat ekstra bemanding på at få afviklet puklen af 2020-sager og forventer at komme i mål her i løbet af foråret, siger formand for Byplanudvalget i Rudersdal Anne Christiansen.

De lange sagsbehandlingstider har især ramt mange tilbygningsprojekter og byggeri af udhuse og lignende småhusbyggeri, da nye huse og erhvervssager har haft første prioritet. 

- Jeg vil godt på Byplanudvalgets vegne beklage de lange ventetider, som mange har oplevet. Netop her under corona-nedlukningen har mange jo gerne ville videre med deres projekter. Men nu er vi tæt på at have håndteret sagerne fra 2020, så nu lysner det”, fortæller Anne Christiansen, og fortsætter: ”For de borgere, hvor det handler om lovliggørelse af eksisterende forhold, vil der stadig være ventetid, da disse sager ofte er komplicerede, og da vores førsteprioritet er tilladelser til folk, der skal bygge nyt. Så ved lovliggørelsessager vil der stadig være ventetid, hvilket vi må bede om fortsat tålmodighed med.

I 2020 blev der givet byggetilladelse til 198 nye enfamiliehuse i Rudersdal Kommune med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 74 dage. Det nationale gennemsnit i 2020 var på 45 dage. Til sammenligning lå gennemsnittet i 2019 på 48 dage i Rudersdal. For erhvervssager var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 74 dage, landsgennemsnittet var 77 og det nationale servicemål 55 dage. 

- I Byplanudvalget har vi stort fokus på at få sagsbehandlingstiderne ned, og vores første prioritet er nye enfamiliehuse og erhvervssager. Vi har som mål, at nye sager fra 2021 kan leve op til de nationale mål for sagsbehandlingstider, fortsætter Anne Christiansen. Når det er sagt, så forventer jeg ikke, at vi kommer blandt de kommuner, som har de hurtigste sagsbehandlingstider. Vi prioriterer hensynene både til bygherre og naboer. Derfor har vi ofte supplerende krav til bygherre og prioriterer også at høre fx naboer i visse spørgsmål, hvilket meget hurtigt kan tyde 3 -4 ugers ekstra sagsbehandling. Herudover har vi mange bevaringsværdige bygninger, der kræver en særlig proces, som samlet kan gøre det vanskeligere at overholde de nationale mål.

Kommunen har i sagsbehandlingen særlig fokus på de tidlige screeninger og forhåndsdialog, så små byggesager bliver løst hurtigt. For at en byggesag kan blive løst hurtigt, og tiden bruges rigtigt, er det helt afgørende, at borgerene hjælper sig selv til en hurtigere sagsbehandling ved at sikre, at alt materiale er til rådighed fra starten. Dermed undgås det, at sagsbehandleren skal bruge tid på at indhente det efterfølgende. 

Kommunen vil løbende informere om status for sagsbehandlingstiderne på hjemmesiden.