Stort fremmøde til arrangement om ny affaldsordning

Godt 140 administratorer og ejere af bygninger, der i øjeblikket har fælles affaldsbeholdere, havde tilmeldt sig et orienteringsmøde om den nye affaldsordning i Birkerød den 14. november arrangeret af Rudersdal Kommune.

Arrangementet havde fokus på at klæde beslutningstagere i områder/boliger med fælles beholdere ordentligt på til at kunne tage beslutninger omkring placering af de nye affaldsbeholdere, der er sat til at ankomme i efteråret 2019. Derfor var den sene eftermiddag opdelt i først og fremmest oplæg om affaldsordningen og de praktiske forhold, og efterfølgende var der mulighed for at snakke med kommunens affaldsmedarbejdere om mere specifikke emner.

Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller, bød velkommen og forklarede Rudersdal Kommunes bevæggrundene for, at vi nu skal til at sortere. Derefter bød oplægget på praktiske forhold omkring de nye beholdere, krav til standplads og adgangsveje og proces for at bygge nyt eller at vælge alternative affaldsløsninger.

Engagementet og spørgelysten fra de fremmødte var stort, og de efterfølgende stande om vejforhold, adgangsveje/standplads, bygning af nyt skur og alternative løsninger var velbesøgte.

Om få uger får netop områder med fælles affaldsbeholdere brev med praktisk information om krav og proces og forslag til beholderantal. Senere vil boliger, der har deres eget affaldsstativ i dag, få mere information om ordningens betydning for dem.

Læs meget mere om den nye affaldsordning på www.rudersdal.dk/sorter, hvor du også finder oplægsmaterialet fra orienteringsmødet.