Stor interesse for affaldssortering ved Birkerød Torvedage

Solen stod højt, og spørgelysten var imponerende, da Rudersdal Kommune præsenterede nye affaldsbeholdere.

Snart skal alle i Rudersdal sortere deres affald - beboere i lejligheder her fra efteråret og villaer og rækkehuse med egen affaldsbeholder fra 2020.

Det var baggrunden for, at Rudersdal Kommune lørdag ved Birkerød Torvedage præsenterede de nye beholdere, som villaer og rækkehuse får fra begyndelsen af 2020. Nysgerrigheden og spørgelysten var stor blandt de ca. 200 borgere, som besøgte standen.

Læs om alt det praktiske og få svar på dine spørgsmål på:

‌rudersdal.dk/sorter‌

Du kan også hente et faktaark for henholdsvis beboere i lejligheder og i villaer:

Faktaark etagebolig

Faktaark villaer

 

Skraldebil som blikfang

En skraldebil fra City Container Cph dannede perfekt blikfang, og flere var interesseret i at se, hvordan det helt konkret foregår, når todelte beholdere tømmes af en bil, der ligeledes er inddelt i to rum.

City Container Cph er firmaet, som skal stå for at fordele de mange nye beholdere rundt omkring i Rudersdal og efterfølgende afhente det sorterede affald.

De mange gæster ved standen var især meget interesseret i at høre om, hvad der skal sorteres, hvad de nye beholdere koster, hvor store de er, og hvordan de kan få dem indpasset ved deres bolig.

Beholderne koster ikke noget i sig selv, omkostningen dækkes af det affaldsgebyr, du i forvejen betaler, det vil dog stige lidt.