Spring til indhold

Stil spørgsmål til Kommunalbestyrelsen

I forbindelse med online møder i Kommunalbestyrelsen er det nu muligt for borgerne at stille spørgsmål. Næste møde er onsdag den 24. februar 2021 kl. 17.00.

Spørgsmålene kan indsendes på forhånd og under selve spørgetiden, som varer indtil ca. kl. 17.30. 

Spørgsmålene kan stilles ved at gå ind på siden 'Følg kommunalbestyrelsesmødet live' og klikke på knappen ’Stil spørgsmål’ på siden. Denne mulighed vil være åben fra nogle timer før kommunalbestyrelsesmødet og under selve spørgetiden. 

Man kan stille spørgsmål om kommunale forhold, dog kan man ikke stille spørgsmål, som angår kommunens personale. Man kan heller ikke stille spørgsmål om sager, der er på dagsordenen, men som endnu ikke er afgjort af kommunalbestyrelsen.

Det er borgmesteren, som afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.
 
Kommunalbestyrelsen kan vælge at besvare flere enslydende spørgsmål samlet. Ligeledes kan besvarelsen af spørgsmål udskydes, hvis der er flere spørgsmål, end der kan besvares inden for den afsatte spørgetid på højst 30 minutter. Den udskudte besvarelse vil så ske skriftligt i referatet fra Kommunalbestyrelsens møde. Både spørgsmål og svar vil fremgå af referatet, som kan ses på dagsordener.rudersdal.dk.