Spring til indhold

Stærke og hårdføre heste til Rudersdal

Nye Exmoor-heste i Vaserne og Maglemosen skal leve vildt i selskab med kreaturer, men vil dagligt blive tilset af lokale dyreholdere.

I torsdags blev Rudersdals natur beriget af en flok vilde Exmoor-ponyer fra Tyskland, der skal på helårsgræs - nogle i Vaserne, andre i Maglemosen. Hestene, som typisk er mellem et og seks år, er alle hingste.

Exmoor-racen er en særdeles stærk og udholdende race, den ældste af de indfødte britiske ponyer. Den dag i dag lever flokke af dem vildt på Exmoor-hederne i Devonshire.

I Rudersdal får hestene begge steder selskab af kreaturer, så græsningen giver bedre betingelser for blomsterplanter, insekter og andre dyr.

I det daglige vil de nu leve deres frie, vilde liv, de kender hinanden og har en stærk flokmentalitet, hvor der typisk er en førerhingst, som leder flokken.

Styrkelse af den vilde natur og mere biodiversitet

Initiativet har to formål: Dels at styrke den vilde natur til glæde for de mange, som nyder en tur i Rudersdals skønne og mangeartede natur, dels betyder helårsgræsning en mere jævn græsning på arealet over hele året.

Græsning i vinterperioden vil holde grove græsser, siv m.v. nede, endnu inden de kommer i vækst. Det giver bedre forhold for de mere sarte og lyskrævende blomster, når det bliver forår og sommer, samt for insekter og fugle.

Hensigten er at udbygge kommunens naturpleje, så biodiversiteten i området kan højnes.

Exmoor-ponyer bruges da også mange steder i Europa til at skabe vildere natur, som også er noget, Rudersdal satser på. I Danmark findes de flere andre steder, bl.a. på Langeland og i Mols Bjerge.

Hestene kræver ikke pleje, men får daglige tilsyn

En af hovedpointerne ved de vilde heste er netop, at de skal passe sig selv. Hestene er vilde, og det skal de blive ved med at være. Derfor opfordrer Rudersdal Kommune til, at man holder afstand og ikke begynder at fodre dem.

Det er meget vigtigt, at hestene ikke bliver vænnet til at blive fodret og begynder at blive opsøgende.

Kommunen har indgået en aftale med lokale dyreholdere om, at de dagligt ser til hestene. Hvis de bemærker, at en hest ser ud til ikke at trives, vil en dyrlæge naturligvis blive tilkaldt.

 

To heste måtte aflives

Desværre viste det sig ved ankomsten, at to af hestene var halte og med stor sandsynlighed skulle aflives.

Den ene hest var 16 år gammel og var ved en fejl kommet med herop. Den havde dårlig hofte og kunne ikke støtte på det ene ben.

Den anden var en ung hest, som vi vidste havde en genetisk skavank. Firmaet, som har sørget for det praktisk med transport m.v., havde i Tyskland vurderet, at hesten godt kunne komme i transporten. Men da man nåede frem, var hesten dårligere end først antaget, den var halt og havde problemer med sit ene forben.

Transporten havde dog ikke noget at gøre med dyrenes skader.

En dyrlæge kiggede på dyrene torsdag og vurderede, at de begge skulle aflives. Aflivningen fandt sted fredag, og naboerne er blevet orienteret.

De ni andre heste i flokken trives rigtig fint og er ved at vænne sig til de nye omgivelser.