Snart skal vi alle sortere vores affald

Vi skal blive bedre til at sortere vores affald. Derfor indfører Rudersdal Kommune i 2019 en ny affaldsordning, der betyder, at alle skal sortere papir, plast, glas og metal fra det almindelige husholdningsaffald.

Udrulningen af den nye affaldsordning begynder i september 2019 og vil foregå etapevis gennem et år. Enfamilieboliger med egen beholder vil få to styk 240 l. beholdere hver inddelt i to rum. Her vil der desuden være mulighed for også at tilvælge en papbeholder. Boliger med fælles affaldsmateriel vil blive tilbudt en løsning med minicontainer til sortering af papir, plast, glas, metal og pap.

Den nye affaldsordning bliver indført som led i regeringens ressourcestrategi, hvor landets kommuner skal leve op til kravet om at genanvende minimum 50 pct. af husholdningsaffaldet i 2022. Når vi sorterer affald, bliver det nemlig muligt at udnytte ressourcerne til genanvendelse i stedet for brug af nye ressourcer til produktion af varer eller energi. Det betyder bl.a., at fjernvarmen i vores kommune bliver grønnere.

Rudersdal Kommune har i samarbejde med Allerød og Hørsholm Kommuner arbejdet på at finde formen på en affaldsordning, der skal sikre en bedre udnyttelse og genanvendelse af vores ressourcer.

Du kan læse mere om den nye affaldsordning på ‌www.rudersdal.dk/sorter‌. Vi vil løbende udsende mere information samt opdatere hjemmesiden med information om den nye ordning.

Sortér – så bli’r lidt til mer’.

‌www.rudersdal.dk/sorter‌