Spring til indhold

Smittetallet stiger - husk forholdsregler i fritids- og foreningslivet

Smittetallet stiger i kommunerne nær os, men også i Rudersdal. Derfor er det nu ekstra vigtigt, at vi fortsat overholder de retningslinjer, der gælder for idræts- og fritidsfaciliteterne i Rudersdal Kommuner og i de faciliteter på skolerne, som er genåbnet.

Hjælp med at dele budskabet

Vi genopfrisker budskaberne om at minimere smitterisikoen. Jo flere der deler budskaberne – jo længere når vi ud, så hjælp med at budskaberne kommer ud til flest muligt.

Begræns deltagerantallet

Rudersdal Kommune anbefaler, at foreningerne indtil videre begrænser sine aktiviteter/arrangementer til max. 50 personer.

Såfremt foreningerne indretter sine aktiviteter i forhold til deltagerantal ud fra øvrige af f.eks.  kulturministeriets retningslinjer, bør det være med et skærpet syn på adfærdsregler, specielt hvor der er særlige retningslinjer om afstand - f.eks. med siddende publikum, hvor publikum bevæger rundt, ved fysisk aktivitet, i svømmehaller, foredrag, koncerter, sang, instrumentanvendelse o.s.v.

Information om deltagerantal i lokalerne er muligt at se på Booking i Rudersdal under 'Lokalekapacitet -> deltagerantal grundet corona'.

Se lokalekapacitet på:

booking-rudersdal 

Vi skal særligt huske

Da smittetallet stiger, er det nu ekstra vigtigt, at vi alle fortsat overholder de retningslinjer, der gælder for idræts- og fritidsfaciliteterne i Rudersdal og de faciliteter på skolerne, som er genåbnet.

Vi skal særligt huske:

  • God håndhygiejne
  • Overholdelse af afstandsreglerne
  • Afspritning af kontaktflader

Kun ved at overholde dette, bliver det muligt at fastholde genåbningen af idræts- og fritidsfaciliteterne.

Corona-ansvarlig

Din forening og dermed de udpegede corona-ansvarlige for de forskellige hold har ansvaret for at forsamlingsforbuddet og sundhedsmyndighedernes regler om afstand og hygiejne m.m. overholdes i forbindelse med aktiviteten.

Den corona-ansvarlige person skal være fysisk og synligt tilstede ved aktiviteten og skal ud over ovennævnte have fokus på, at der ikke opstår sammenstimling af personer, når I kommer til eller forlader faciliteten.

  • Afstandsreglerne. Der skal være en skærpet opmærksomhed på at holde afstand, som er på 2 meter ved tung vejrtrækning. Det er stadig tilladt at dyrke idræt med kontakt, men foreningerne opfordres til at have afstandsanbefalingerne for øje i planlægning af træningsaktiviteterne.
  • Afspritning af kontaktflader. Det er vigtigt at afspritte alle kontaktflader minimum før og efter brug. Kontaktflader kan være fx bolde, rekvisitter, dørhåndtag, borde, stole, elektriske kontakter, gymnastikredskaber mm.
  • God håndhygiejne. Vask eller afsprit hænderne minimum før og efter aktivitet.
  • Brug jeres specialforbund. Gør brug af jeres specialforbunds vejledninger vedr. afvikling af aktiviteter.
  • Bliv hjemme hvis… man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Forældreadgang til skolerne

Retningslinjerne for forældreadgang til skolerne i Rudersdal Kommune er fortsat sådan at aflevering og afhentning skal ske uden for skolen.

Vi henstiller til, at I derfor også følger skolernes anvisninger, når det kommer til forældreadgang på skolerne, og at I videreformidler dette til foreningens medlemmer.

Yderligere information:

Kulturministeriets hjemmeside – information om corona 

Kulturministeriet

Pas godt på jer selv, så passer I også på alle andre.