Slut med huller og vandpytter på p-plads i Birkerød

Den grusbelagte p-plads bag Hovedgaden i Birkerød skal asfalteres og forsynes med midterheller, hvor der plantes lindetræer.

Dermed slipper bilisterne for at køre i et hul eller få våde fødder, når de stiger ud af bilen ved parkering bag Hovedgaden i Birkerød.

Projektet er netop vedtaget i Miljø- og Teknikudvalget, men arbejdet forventes dog først at begynde til foråret, når vejret er blevet varmere.

Pladsen blev oprindelig etableret som midlertidig parkering i forbindelse med byggeriet af Føtex, hvor de eksisterende p-pladser blev nedlagt og kompenseret med grusparkeringen, indtil den nuværende p-kælder blev etableret.

Efterfølgende har p-pladsen fungeret som nærmeste offentlige p-plads til butikkerne omkring Majpladsen. Men grusbelægningen er ikke stabil i våde  perioder, hvor mange vrid og drej med biler skaber lunker, der hurtigt fyldes med vand.

Derfor er der behov for en mere stabil overflade i form af en fast belægning.

Birkerød Handelstandsforening og Ejerforeningen i Birkerød bymidte har ønsket, at p-pladsen blev asfalteret, og ejeren af Birkerød Midtpunkt vil bidrage med 25 % af udgiften, da man ser p-pladsen som et vigtigt element i udlejningen af detailbutikker ved Birkerød Hovedgade 38.

Den ”nye” p-plads udformes, så den tilpasses de eksisterende p-pladser bag Hovedgaden med plads til at plante træer mellem bilerne.