Skoler og dagtilbud genåbner

Selv om regeringen har givet mulighed for, at genåbningen af dagtilbud og skoler indtil 5. klasse vil kunne ske allerede fra den 15. april, har Rudersdal Kommune valgt først at genåbne dagtilbud og skoler fra mandag den 20. april. Der vil dog være pasningsmuligheder i tidsrummet kl. 07.00-17.00 allerede fra onsdag den 15. april.

Borgmester Jens Ive siger:

Jeg har hørt fra forældre, som er bekymrede for at sende deres børn i dagtilbud eller skole, og jeg har også hørt fra forældre, som er uforstående overfor, hvorfor det skal tage så lang tid at gøre vores dagtilbud og skoler klar til at modtage børnene igen. For os er det vigtigst, at vi kan overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og at vi på ingen måde gør noget, som kan udsætte børn eller ansatte for unødig smitterisiko. Derfor vil vi hellere bruge tre dage ekstra, end tre dage for lidt.

Pasningsmuligheder frem til den 20. april

På dagtilbudsområdet vil der være pasning på de nuværende pasningstilbud for allerede tilmeldte børn tirsdag den 14. april 2020.

Børnehusene Mælkebøtten, Bøgehøjen, Lyngborghave, Honningkrukken og Elverhøj vil ligeledes holde åbnet for pasning den 15.-17. april. For at kunne benytte denne pasningsmulighed skal forældrene opfylde de samme kriterier som i den hidtidige nødpasning. Denne mulighed tilbydes ligeledes børn, hvis forældre er ansat i privat virksomhed, som ikke har hjemsendt medarbejderne, eller hvor medarbejderne er hjemsendt med arbejdsopgaver. Børn der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets hjem begrunder et pasningstilbud, kan ligeledes tilbydes pasning.

Forældre til børn der benytter kommunens dagtilbud vil få nærmere information om den gradvise genåbning af kommunens institutioner i løbet af uge 16, formentlig tirsdag den 14. eller onsdag den 15. april.

Alle børnehuse vil fra mandag den 20. april til og med torsdag den 7. maj have åbent fra kl. 8.00 – 15.00 alle ugens fem hverdage.

Dagplejen vil fra mandag den 20. april til og med torsdag den 7. maj have åbent fra kl. 7:45 – 16.00 alle ugens fem hverdage. Desværre betyder kravene til afstand mellem børnene, at den enkelte dagplejer kun kan have to børn pr. dag. Forældre til børn i dagplejen kan derfor kun få passet deres barn hver anden dag.

På skoleområdet vil der være pasning på de nuværende tre pasningstilbud for allerede tilmeldte børn tirsdag den 14. april 2020. Herudover vil der blive etableret pasningstilbud på den enkelte skole i tidsrummet kl. 07.00-17.00 den 15.-17. april 2020. Dette pasningstilbud er for alle elever i 0.-5. klasse.

Rudersdal Kommune vil naturligvis sikre, at det sker under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold.
De nuværende rammer for fjernundervisning for alle skolernes elever vil fortsætte uændret frem til og med fredag den 17. april.

Forældre med børn i 0.-5. klasse har allerede fået nærmere information og vil i slutningen af uge 16 desuden få mere information fra lærerne i deres barns klasse om, hvordan genåbningen vil ske i praksis.

Borgmester Jens Ive siger:

Det lyder nemt, men det er det langt fra. Sundhedsstyrelsen stiller en lang række krav, som blandt andet betyder, at vi er nødt til at tilrettelægge undervisningen i folkeskolen, så den primært kan ske udenfor og i mindre, men faste grupper. Vi skal sikre en omfattende rengøring, hjælpe børnene med ordentlig håndhygiejne og så videre. Det betyder også, at børnene vil vende tilbage til en helt anden hverdag, end de var vant til inden corona. Vi vil gøre alt for, at vi får skabt nogle gode rammer, så børnene får en god tid på trods af, at det sker under helt andre og vanskeligere vilkår.