Skoler og dagtilbud får iPads igen

Børne- og skoleudvalget har netop besluttet, at iPads fortsat skal være det digitale redskab i skoler og dagtilbud.

Det er tre år siden, at Rudersdal Kommune købte iPads til alle elever og lærere i skoler, og til pædagogerne i dagtilbud. Udstyret skal skiftes ud i de kommende år og Børne- og skoleudvalget har derfor taget stilling til, hvilke digitale enheder, der fremover skal understøtte børnenes læring i skole og dagtilbud.

Beslutningen er truffet ud fra en business case, der viser, at det giver god mening at genanskaffe iPads. Løsningen fremmer udviklingen uden at forstyrre den pædagogiske praksis, økonomien er kendt og der er en stor sikkerhed ved omkostningerne. Og så er både børn, lærere og pædagoger meget tilfredse brugere af iPads.

Genanskaffelsen betyder både faglige og praktiske fordele for brugerne i det daglige, når der arbejdes videre med en kendt og fælles platform.

Gode resultater med den digitale skole

Rudersdal Kommune er godt på vej med at implementere digital understøttelse i alle fag. ”Vi er ikke i mål, men godt på vej” siger skolechef Martin Tinning. Når eleverne arbejder med iPads i praksis, bliver de mere aktive, fordi de selv producerer og lærer at bruge forskellige medier.  Digitaliseringen er en hjælp til at arbejde med undervisningsdifferentiering, fordi programmerne kan tilpasses til den enkelte elev. Også børn med særlige behov bliver understøttet ved hjælp af iPads med individuelle hjælpefunktioner.

I dagtilbud har iPads også vundet indpas blandt pædagogerne, der er uddannet til at anvende dem i deres arbejde. Børnene samler sig om pædagogens iPad til kreativitet, leg og læring. Og så er det også fra pædagogernes iPad, at forældrene modtager information, dagbøger og billeder.

Digitaliseringen giver besparelser på andre områder som fx print og indkøb af hæfter, og letter nogle arbejdsopgaver for medarbejderne. Genanskaffelsen er en del af det nyligt besluttede budget, hvor der for 2018-2021 er sat 20 millioner af til genanskaffelse. Det vil sige, at der er sat 8 millioner kroner mere af ved den netop indgåede budgetaftale.

Det nye Børne- og skoleudvalg skal til i 2018 drøfte, hvordan de 20 mio. kr. til nye Ipads skal anvendes.