Skoleindskrivning: 99 procent af forældrene får førsteprioritet

Klassekvotienten bliver på 22 og flere forældre end tidligere får opfyldt deres ønske

Når forældre til kommende skoleelever får besked om, hvilken skole deres børn skal begynde på til august, vil tæt på 100 procent få opfyldt deres førsteprioritet. Det står klart efter, at Børne- og Skoleudvalget har godkendt indskrivning af 564 børn i kommunens 12 folkeskoler.

I de seneste år har omkring 95 procent af forældrene fået opfyldt deres første ønske ved skoleindskrivning, men i år er det kun fem ud af 564 børn, der ikke bliver indskrevet på den skole, de havde ønsket først. De fem børn havde ønsket Toftevangskolen, men de får i stedet tilbudt Bistrupskolen eller Birkerødskolen, der  ligger i skoledistriktet. De fem børn vil have mindre end en km til den skole, som de havde som 2. prioritet. Toftevangskolen optager 48 børn i to børnehaveklasser.

Der bliver 27 børnehaveklasser i skoleåret 2017/18. Det er en nedgang på to børnehaveklasser i forhold til forrige skoleår. Det er på trods af, at der starter næsten 140 elever færre elever i børnehaveklasse i dette skoleår end sidste år. Konkret betyder det, at den gennemsnitlige klassekvotient falder fra 24,3 elever i de nuværende børnehaveklasser til 20,8 i de børnehaveklasser, der starter d. 1. maj.

”Vi har hele tiden vidst, at den årgang, der skulle starte i skole i år er en meget lille årgang”, siger Børne og Skoleudvalgets formand Randi Mondorf, og derfor har Rudersdal Kommune ansøgt og fået dispensation til at afprøve et forsøg i de kommende to skoleår, hvor de 12 tidligere skoledistrikter er reduceret til tre skoledistriktsområder, hvor forældrene er garanteret optagelse indenfor skoledistriktsområdet. Dermed kan man undgå, at en skole skal ud og lave ny klassedeling fordi, der kommer en ny elev til skoledistriktet og klassen dermed overstiger de 28 elever. Med de forholdsvis lave klassekvotienter i de kommende børnehaveklasser er der masser af plads til nye borgere på denne årgang i de kommende år.

”Da det er den første årgang med den nye forsøgsordning, så har vi valgt at prioritere forældreønskerne højt i forbindelse med klassedannelsen, idet de nye regler blev fastlagt meget sent”, slutter Randi Mondorf.

Forældre til kommende børnehaveklasser får besked fra den skole, hvor deres barn er optaget, i løbet af februar.