Skoleelever giver trivsel topkarakterer i Rudersdal

96 procent af eleverne trives i skolerne, og tallet er vokset siden 2015.

Skoleelever i Rudersdal Kommune er meget positive, når de bliver spurgt om, hvordan de har det i skolen med trivsel, faglighed og ro og orden. Det viser en undersøgelse fra foråret 2016, som Børne- og skoleudvalget har behandlet. Undersøgelsen viser desuden, at ingen elever har angivet deres trivsel i den laveste kategori.

”Jeg glæder mig over den fantastisk flotte trivsel, som eleverne oplever på vores skoler. Høj trivsel er afgørende for, hvor motiverede eleverne er til at tage aktivt del af læringen og hele skolens sociale liv”, siger udvalgsformand Randi Mondorf.

Undersøgelsen bliver foretaget hvert forår, og i forhold til 2015 viser elevernes svar, at den generelle oplevelse af ro og orden samt social trivsel er en lille smule mere positiv i 2016.

Mindre mobning end tidligere

En anden positiv udvikling, som elevtrivselsundersøgelsen viser, er den faldende tendens til mobning. 82 procent af eleverne svarer, at de indenfor det seneste skoleår aldrig har oplevet mobning, og det er to procentpoint mindre end i 2015. Dog er der stadig en lille gruppe elever, der oplever mobning, og de skal have hjælp, fastslår udvalgsformanden:

”Mobning har meget store konsekvenser for det enkelte barn, og derfor har skolerne en stigende opmærksomhed på, hvis det finder sted. Heldigvis viser erfaring, at skolerne kan komme det til livs med en målrettet indsats”, fortæller Randi Mondorf.

Intet barn skal være ensomt

På Birkerød Skole i Rudersdal Kommune var ledelsen ikke tilfreds med resultaterne af trivselsmålingerne for to år tilbage. På trods af en nyombygget skole og rigtig gode pædagogiske og læringsmæssige tanker bag, så var der stadig en lille del af børnene, som ikke var i trivsel. Skoleleder Heidi Munch Jacobsen siger:
 
"Vi tog fat på tre ting for at være sikker på, at der ikke er ét eneste barn, der går rundt og er ensom eller ikke bliver hjulpet: Vi gik grundigt og systematisk ned i alle data fra trivselsanalysen. Vi kiggede på skoledagens opbygning, gik alle klasser og alle børn igennem via klassekonferencer. I det arbejde er pædagogerne også meget vigtige, for de ser noget, som andre måske ikke ser. Så har vi arbejdet meget med mindset og værdier. At vi har plads til alle, at vi har en god måde at lære på og hvis man synes det er svært, er det ok. At vi alle, der er på skolen viser, hvordan vi er sammen som mennesker. Det skal gennemsyre hele skolen og smitte af på alle. Den sidste helt konkrete ting, jeg gjorde som skoleleder, var at jeg inviterede alle op til mig og spurgte alle klasser: Hvordan ser I skolen og hvordan ser I jeres klasse. På den måde har vi også inddraget eleverne i fortællingen om skolen".

Forskel på drenge og piger

Et andet område Rudersdal Kommune vil kigge nærmere på i det kommende år er forskellen på drenge og pigers trivsel. Drenge trives generelt bedre end piger i både Rudersdal og i resten af den danske folkeskole. Særligt er drengenes sociale trivsel højere end pigernes, og derfor skal kommunen i samarbejde med skolerne undersøge, hvordan trivslen blandt piger skal styrkes.

Nyttigt redskab til skolerne

Børne- og skoleudvalget forventer, at skolerne vil bruge undersøgelsen til også fremover at sætte fokus på trivsel; specielt på de områder, hvor der er brug for en styrket indsats.

”Elever, der ikke trives, skal mødes af lærere, pædagoger eller andre ressourcepersoner på skolerne, der kan hjælpe dem med at få det godt i skolen. Derfor er det vigtigt, at undersøgelsen bliver brugt aktivt af skoleledelserne til sammen med medarbejderne at støtte og hjælpe de elever, der har ondt i trivslen”, fastslår Randi Mondorf.

I følge undersøgelsen ligger elevtrivslen i Rudersdal på niveau med sammenlignelige nabokommuner, men højere end landsgennemsnittet.

Fakta om elevtrivsel i Rudersdal

  • 96 procent trives, og trivslen er højere end i 2015.
  • 82 procent oplever aldrig mobning. Det er højere end landsgennemsnittet.
  • Flere elever oplever ro og orden i skolen.

Kilde: Elevtrivselsundersøgelse 2016.