Skoleelever får bedre trivsel med nye toiletter

Kommunen udskifter og renoverer over 40 procent af skolernes toiletter, og elever bliver undervist i at holde dem pæne og rene

Skoleelever i Rudersdal Kommune har gennem flere år ligget helt i top med trivsel, men på et punkt ligner de mange andre danske elever: Over 60 procent synes, at skoletoiletterne hverken er pæne eller rene. Det viser elevtrivselsundersøgelsen fra 2016.
 
Nu lytter Børne- og Skoleudvalget til elevernes utilfredshed og renoverer toiletter for tre millioner kroner. Kommunen har gennemgået samtlige skoletoiletter, og 42 procent skal udskiftes eller renoveres. Det betyder, at der bl.a. installeres nye kummer og vandhaner, der skal forbedre hygiejnen på skoletoiletterne.
 
Formand for Børne- og Skoleudvalget, Randi Mondorf, er glad for moderniseringen og understreger, at udskiftningen ikke kommer til at stå alene:
 
"Moderne og hygiejniske toiletforhold er vigtige for elevernes trivsel, og derfor udskifter vi elevtoiletter og sørger samtidig for bedre vandhaner og lamper. Næste skridt bliver at styrke skolernes lokale initiativer for god toiletskik", siger hun og tilføjer:
 
"Mange elever ved godt, hvordan man skal gå på toilettet på en måde, så det ser ordentlig ud for den næste bruger, men det kniber stadig for nogle. Derfor bliver sundhedsplejersker og elevråd involveret i at dele viden og gode råd til, hvordan toiletter skal holdes rene fremover".
 
Undervisning i håndvask
"Hvordan vasker du hænderne, så de bliver helt rene efter toiletbesøg? Hvad skal du huske, så håndvask og kumme ser pæne og rene ud til de næste, der skal bruge det?" Denne slags spørgsmål vil elever i 0. og 1. klasse få af sundhedsplejersker, der i løbet af 2017 vil komme rundt på skoler og undervise i god hygiejne og toiletskik. Sundhedsplejerske Pernille Antons vil bl.a. tale med elever kroppen og god adfærd:
 
"Vi er blevet opmærksomme på, at flere og flere elever ikke vil på toilettet, fordi det lugter, eller de bliver forstyrrede af andre elever. Problemet er størst hos dem, der kommer lige fra børnehaven, og skal klare toiletbesøg selv", siger hun og forklarer:
 
"Eleverne får fx et kursus i at vaske hænder, og vi taler med dem om at trække ud og slå brættet ned efter sig, så de får gode vaner, der kan holde gennem hele skoletiden. Nogle har lært det hjemmefra, og vi taler også med forældrene om børnenes toiletvaner, når vi møder dem til den individuelle samtale i børnehaveklassen".
 
Skolernes lokale tiltag planlægges i samarbejde med ledere, medarbejdere og elevråd, der aktivt skal involvere og forestå kampagner og andre tiltag på skolen
 
Ny Holte Skole, Toftevangskolen, Nærum Skole og Vedbæk Skole er de første skoler, der får udskiftet toiletterne, og derefter følger de andre folkeskoler, mens Skovlyskolens toiletter bliver udskiftet i forbindelse med en kommende renovering.
 
Fakta om skoletoiletter I Rudersdal Kommune

  • Der er 375 elevtoiletter, og 42 procent bliver udskiftet med vandbesparende modeller
  • Elektriske håndtørrer erstatter papirservietter
  • Energibesparende LED-lamper bliver sat op i stedet for traditionelle lamper
  • Vægge og gulve får bemaling, der afviser toiletlugte