Spring til indhold

Samlet opkrævning for dagtilbud på vej

I tre måneder Rudersdal Kommune ikke opkrævet forældrebetaling for dagtilbud og SFO på grund af omlægning til et nyt system. Nu er systemet på plads og opkrævningen er på vej til forældrene. Alle tilbydes afdragsordning.

Rudersdal Kommune har fået et nyt pladsanvisningssystem. I en omlægningsperiode til dette system har der ikke været de sædvanlige månedlige opkrævninger af forældrebetalinger for dagtilbud, SFO/SFK i september, oktober og november. 

Opkrævningen for de tre måneder er nu på vej til forældrenes postkasser sammen med opkrævningen for december. Dette gælder kun for forældre med bopæl i Rudersdal Kommune. Andre forældre har modtaget opkrævning som normalt via deres bopælskommune. 

Både frivillig indbetaling og afdragsordning

I omlægningsperioden har forældre har haft mulighed for frivillig indbetaling af gebyret for deres børns daginstitutions- eller SFO/SFK-plads, og det har en række forældre benyttet sig af. Hvis man har foretaget en frivillig hel eller delvis indbetaling, vil beløbet være fratrukket i den opkrævning, der udsendes fra den 22. november. 

Da der er tale om en usædvanlig stor regning tilbydes alle forældre en afdragsordning på op til seks måneder. 

Der er sendt et informationsbrev ud til alle berørte forældre.

Forældre og andre interesserede flere informationer her.