Spring til indhold

Samarbejde skal styrke tryghed og reducere antal af indbrud

Mange mennesker er bekymrede for at få ubudne gæster i form af indbrudstyve i deres hjem. I Rudersdal Kommune vil man gøre op med den kedelige statistik, som giver Rudersdal en topplacering blandt kommuner med mange indbrud.

Partnerskabet med Bo trygt og Nordsjællands Politi har til formål at reducere antallet af indbrud, styrke nabofællesskabet og dermed øge trygheden blandt kommunens borgere. For selvom trygheden i Rudersdal Kommune generel er høj og indbrudsraten faldende, så ligger antallet af anmeldte indbrud stadig højt sammenlignet med de fleste andre kommuner.

”Tryghed i eget hjem er noget af det vigtigste for os alle. Vi har i Rudersdal Kommune i mange år haft fokus på, hvordan vi mindsker indbrudskriminaliteten her i kommunen, for er der noget, som skaber utryghed, så er det frygten for at komme hjem til en bolig, der har haft indbrud. Med det nye partnerskab håber vi, at vi kan være med til at mindske antallet af indbrud markant og dermed medvirke til større tryghed,” fortæller Borgmester Jens Ive. 

Borgerne skal involveres

En række undersøgelser peger på, at mange danske hjem ikke er sikret godt nok mod indbrud. Det gælder både den direkte sikring med alarmer, indbrudssikre døre og vinduer mv. og brugen af frivillige netværk som Nabohjælp. Sammenlignet med en række andre europæiske lande er omfanget af indbrud i private hjem højere, selv om vi over de seneste år har set en nedadgående tendens.

Formålet med partnerskabet med Bo trygt og Nordsjællands Politi er derfor overordnet at arbejde strategisk med indbrudsforebyggelse for at mindske risikoen for indbrud og for at øge borgernes tryghed. Bo trygt stiller således en række fælles kampagner, materialer og uddannelse af nøglemedarbejdere til rådighed, mens Nordsjællands Politi blandt andet stiller et omfattende datagrundlag til rådighed for kommunen, som gør det muligt at målrette initiativer lokalt. Rudersdal Kommune på sin side afsætter medarbejderressourcer til projektet og er p.t. ved at rekruttere en projektleder, som i det daglige skal lede kommunens indsatser for at reducere indbrudskriminaliteten i Rudersdal. Derudover udsender kommunen et spørgeskema til en større gruppe borgere for at indhente mere specifik viden, der kan bidrage til arbejdet med at bekæmpe indbrud. 

”Det er vigtigt for kommunen og Kommunalbestyrelsen, at borgerne i Rudersdal Kommune kan føle sig trygge i eget hjem. Vi vil gerne være Danmarks bedste bokommune og her er tryghed en forudsætning. Det er et fælles ansvar, hvor politiet, kommunen, grundejerforeninger, vejlaug, boligforeninger og borgere alle har en væsentlig rolle. Vi er sikre på, at partnerskabet i kombination med en meget mere målrettet kommunikationsindsats vil være med til at øge alles opmærksomhed på, hvordan vi sammen kan skabe et mere trygt Rudersdal,” siger Borgmester Jens Ive.

Nabohjælp virker

Indbrudstyve holder øje med tegn på liv i boligerne og nabolaget. Derfor er et stærkt våben i kampen mod indbrud, og nå målsætningen om at reducere antallet af indbrud i private hjem med 2/3 i Rudersdal Kommune, Nabohjælpsordningen.

Flere undersøgelser peger på, at Nabohjælp gør en stor forskel i bekæmpelsen af uønskede gæster. Eksempler på nabohjælpsgerninger er at hjælpe sin bortrejste nabo med at fylde skraldespanden, parkere sin bil i indkørslen, hænge vasketøj på tørrestativet eller tømme postkassen. Undersøgelserne viser ligeledes, at danskere, som er tilmeldt Nabohjælp, i højere grad er aktive nabohjælpere end dem, som ikke er tilmeldt ordningen. En af målsætningerne for projektet er, at der i Rudersdal Kommune skal tilmeldes markant flere nye, aktive nabohjælpere inden for en femårig periode.

Målsætninger

Antallet af anmeldte indbrud i Rudersdal Kommune ligger højt sammenlignet med resten af landet. I 3. kvartal 2020 var der således 106 anmeldte i kommunen, hvilket placerer Rudersdal som nr. 7 over kommuner med flest indbrud. I 2019 blev der registreret i alt 591 indbrud i privat beboelse i Rudersdal Kommune, hvilket er lavere end de nærmest foregående år. I 2016 blev der således registreret 826 indbrud.

Aftalen med Bo trygt og Nordsjællands Politi indebærer, at parterne forpligter sigt til over en fem-årig periode at nedbringe antallet af indbrud i private hjem til under 224 i gennemsnit. Samtidig forpligter parterne sig til at øge antallet af registrerede nabohjælpere med mindst 1.180, hvilket svarer til at 40 pct. af husstandene, der bor i hus, er omfattet af ordningen.