Samarbejde med borgere har flyttet udviklingen i bycentrene

Bycenterudvalget blev dannet for knap fire år siden for at få gang i en positiv udvikling i vores bydele.

Erfaringerne i udvalget er gode. Samarbejdet tæt på og med borgere har betydet en helt ny måde at arbejde med byudvikling på.

Det er blevet til en bred vifte af mange projekter, der alle sammen har det mål at bidrage positivt til at skabe byliv og attraktive bycentre.

Hvis du gerne vil se, hvilke projekter udvalget og borgerne har arbejdet med, og hvilke der stadig er i gang, har vi lavet en oversigt: 

Bycenterudvalget Opgaver og projekter 2014-2017

I det netop vedtagne budget har Kommunalbestyrelsen sat 1 mio. kroner af i 2018 og også 1. mio. kroner. i 2019 til at fortsætte arbejdet med udvikling af kommunens bycentre.