Samarbejde giver synergi og inspiration

Det går godt, når det kommer til samarbejdet mellem foreninger, frivillige og kommunen. Det viser nyt stort forskningsprojekt fra Syddansk Universitet, som Rudersdal Kommune deltager i. På et nyligt afholdt temamøde i Rudersdal Kommune præsenterede lektor Bjarne Ibsen fra Syd Dansk Universitet de gode resultater.

Rudersdal Kommune er en del af forskningsprojektet "Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor", som gennemføres af Syddansk Universitet (SDU). Projektet har som overordnet formål at blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem det frivillige og det offentlige, og på hvordan samspillet kan udvikles i fremtiden.

 

Stort potentiale for mere samarbejde

Professor og centerleder Bjarne Ibsen, der står bag undersøgelsen fra Syddansk Universitet, siger:

 

"I Rudersdal er foreningerne gode til at samarbejde med kommunen - især skolerne, biblioteket, musikskolen og ældre- og plejecentrene, og potentialet for mere samarbejde bl.a. på børneområdet er stort".

Han fortæller videre:

"Undersøgelsen viser, at ledere og institutioner generelt er meget positive over for samarbejdet med de frivillige og foreningerne - som i Rudersdal generelt er meget ressourcestærke. Lederne fremhæver særligt fem positive aspekter af samarbejdet: faglig inspiration, variation i institutionens tilbud og aktiviteter, ekstra ressourcer, samarbejde og synergi samt kontakt til lokalsamfund og omgivelser".

 

Tilfredshed med kommunen

De frivillige og foreningerne i Rudersdal tilkendegiver generelt, at de er meget tilfredse med samspillet med Ruderdal kommune på en række områder. Kommunen kan dog stadig blive bedre på forskellige parametre til at håndtere samspillet og arbejde for at gøre samarbejdet enklere for de i alt 623 foreninger i kommunen og også de frivillige kræfter.

 

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen konstaterer:

"Det er godt at se sort på hvidt, at der er så udbredt tilfredshed hos foreningerne, når det kommer til samarbejdet med kommunen. De ændringer, vi har arbejdet for, bl.a. at frivilligindsatsen organisatorisk blev samlet under Kulturområdet, har gjort det enklere for foreninger og frivillige, da der er kommet én indgang - og det er tilfredsheden nok også et udtryk for."

 

Forskningsprojektet fra SDU løber over tre år fra 2015-18 og fire andre kommuner er med, nemlig Odense, Faaborg-Midtfyn, Faxe og Aarhus Kommuner.