Så blev det vådt – igen!

Det er vigtigt, at ejere af skjulte vandløb sørger for, at de fungerer, som de skal, og uden problemer kan bortlede regnvandet. Kontakt evt. en kloakmester.

Alle kan sikkert stadig huske sidste års lange tørkeperiode, hvor der stort set ikke faldt en dråbe regn. Og hvis der endelig faldt en, forsvandt den lige så hurtigt igen enten ved at den fordampede så snart den ramte jorden, eller den blev hurtigt optaget af de tørstende planter.

Men sådan er det jo ikke længere – tværtimod.

2019 er startet vådt. Både i januar og februar fik vi noget mere nedbør end normalt, og det hele toppede så i marts.

I marts faldt der, som man kan se på figuren tre gange mere regn end normalt for måneden, men for at gøre ondt værre, så faldt langt det meste af det i løbet af den første halvdel af måneden. Tre måneders regn på en halv måned! Det kan kun give problemer. Alt andet vil være unaturligt.

De næsten 120 mm, der faldt i marts, svarer faktisk til at man sætter 120 et-liters mælkekartoner på én kvadratmeter, det fylder en del!

Ni millarder liter vand

Eller sagt på en anden måde: Rudersdal Kommune har et samlet areal på omkring 73,4 km2, hvilket betyder at der over kommunen faldt lige knap ni milliarder liter vand.

Så meget vand på så kort tid kan mange af vores vandløb, især de rørlagte, slet ikke nå at transportere videre uden problemer.

Men vi kan selv gøre noget for at hjælpe vandløbene, så de kan aflede vandet, både i perioder med meget vand, som her i marts, men også under mere normale hverdagsagtige forhold.

Vandløb i nedgravede rør

Mange vandløb ligger nedgravede i rør gennem grundejernes haver. For disse skjulte vandløb er det vigtigt, at ejerne sørger for, at de er vedligeholdte og fungerer, som de skal, og uden problemer kan bortlede det vand, som de burde under almindelige nedbørsforhold.

Vandløbsloven siger faktisk også, at grundejerne har dette ansvar, og hvis ikke grundejerne vedligeholder dem ordentligt, kan det blive dyrt i erstatning til omkringboende, det eventuelt går ud over i form af oversvømmelser.

Så hvis du har oplevet problemer med uønsket vand på din grund, eller bare generelt gerne vil vide, hvordan dit vandløb har det, så kontakt en lokal kloakmester og få ham til at se på, om dit vandløb fungerer, som det skal.

Rødder kan være vokset ind i rørene

Meget ofte kan eventuelle problemer skyldes, at der gennem årene er groet rødder fra buske og træer ind i rørene, som efterhånden vil stoppe dem til, så vandet ikke længere kan løbe uhindret væk. Ved at få rodskåret dem hyppigt kan disse problemer undgås.

I værre tilfælde kan røret være så nedslidt og ødelagt, at det skal udskiftes, og så er det jo en noget større øvelse at give sig i kast med. Men til gengæld vil man også bagefter med rimelig sandsynlighed være sikret mod problemer i mange år fremover.

Da de fleste vandløb løber gennem flere grunde, kan det være en god idé, at I sammen får undersøgt jeres vandløb, måske også gennem grundejerforeningen.

Så bør problemerne kunne udgåes under almindelige forhold og begrænses under mere ualmindelige forhold som for eksempel i marts 2019.